Gjennom kverna: Om digitalisering av høyere utdanning.

Det ble et interessant diskusjonsmøte om elæring på OsloMet 4.6.18. På podiet fra venstre ser vi Sølvi Lillejord og Erik Ruud fra Kunnskapssenteret for utdanning. Til høyre møteleder Jens-Christian Smeby fra Senter for profesjonstudier, OsloMet. Dagens tema i form av en fersk rapport fra Kunnskapssenteret er tilgjengelig her.

På seminaret pekte vi på tre problemstillinger:

  • Den “nye” digitale teknologien ble i hovedsak utviklet for 60-70 år siden. Den erstatter og supplerer tidligere teknologier som boktrykk (1450) og formidling fra kirkenes prekestoler og talerstolene på de høyere lærestedene (fra ca 1200). Eldre teknologier har formet arbeid og funksjoner gjennom noen hundre år. Det sitter i veggene. Endringene i teknologi og infrastruktur fører på samme måte til – og forutsetter – nye funksjoner, væremåter og identiteter (Se Truet identitet? JA!)
  • Digitalisering er altså dyptgående egenforandring. Det er avgjørende viktig at institusjonens ledelse står i spiss, – ideologisk, administrativt, økonomisk og praktisk. Men endringene kan ikke bare være et lederansvar.  Det et hele organisasjonen som forandrer seg.
  • Derfor må de viktige og meritterende arbeidsoppgavene være det samme som de vanlige arbeidsoppgavene, – som altså nå er uvanlige. Meritteringssystemet må være direkte knyttet til egenforandring, og i mindre grad til forskere som forblir ved sin lest og forteller alle de andre om at de må gjennom kverna.

Jeg oppfatter det slik at innlederne på seminaret kunne dele en slik vurdering, om enn kanskje med litt andre ord…;-)

Gjennom kverna

Studieleder og radiograf Kari Gerhardsen Vikestad har vært gjennom. Her er noen av hennes refleksjoner.

Legg igjen en kommentar