Om digital læringsledelse

  • Denne lille videoen presenterer et knapt og popularisert blikk på hva digitalisering av høyere utdanning går ut på fra et produksjonsperspektiv.
  • Den prøver å si noe om hvordan ledere mer prinsippielt kan håndtere de store endringene i arbeidet som dette vil innebære fram mot 2030.

Legg igjen en kommentar