Enkel videoforelesning

Bokskapet organiserte et dagsseminar for Kompetansesenter for aldring og helse i mai 2018. Bestillingen var å bidra til at tilsatte der kunne bedre sine presentasjoner av kursmateriell på nett skriftlig og audio-visuelt. I sakens anledning skulle jeg  holde en kortere innledning for å markere et utgangspunkt og gi noen rammer for dette seminararbeidet.

Presentasjonen jeg laget baserte seg på allmennt kjente forestillinger om sjangrer slik dette er forklart i Wikipedia. Det ble lagt vekt på det konvensjonelle eller den “avtalen” som en sjanger representerer i kommunikasjonen mellom produsent og mottaker. Formen skal ikke forvanske og stå i veien for innholdet.

Jeg prøvde også å trekke noen (få) linjer derfra over til forestillinger om

  • (digital) remediering som er å uttrykke innholdet fra et medium på tilpasset og effektiv måte i et nytt medium
  • at digitale læreverk representerer nye sjangrer. Det må alså opprettes nye konvensjoner eller “kontrakter” om hva slags tekst dette skal være
  • at denne nye sjangeren stiller nye krav til produksjon fra redaktør/medieredaktør, forfatter og institusjonen selv
  • at det digitale læreverket også stiller krav til mottakeren om at han eller hun faktisk skal gjøre noe ut over det som vanligvis ligger i tilegnelse

Etter å ha sydd sammen et utkast til presentasjon, gjorde jeg et opptak av lysarkene som er gjengitt nedenfor. De ble lagret som MP4-video som ble komprimert og lagt ut på nettet der en altså kan spille det av. Presentasjonen blir sikkert justert både før og etter framføring og gir trolig opphav til en ny og forbedret video. Hele prosessen tok rundt to timer.

Legg igjen en kommentar