Digitaliseringens ABZ

I høyere utdanning spør mange seg:

 • Hva er egentlig digitalisering?

Ett svar kan være at

 • Digitalisering er overgangen til det å uttrykke og organisere arbeidet med bruk av digital (binær) notasjon.

Men da er vi kanskje like langt? Her er et forsøk på å konkretisere ytterligere i åtte punkter:

1) Digitalt tekstlig arbeid kan grupperes ut fra tekstenes innholdstype så som

 • alfabetisk tekstbehandling
 • numerisk tallbehandling
 • audiovisuell behandling (stillbilder, video og audio)
 • behandlingsreglene selv

2) Dette kan deles i ulike metoder for framstilling, For audio-visuelt materiale kan vi med fordel skille mellom

 • nedtegning
 • opptak
 • transformasjon

Vi kan f.eks. (digitalt) male, tegne og konstruere stillbilder, men også ta dem opp i form av fotografi. Det samme gjelder video og audio der vi kan skille mellom nedtegning, dvs. animasjon eller det å skrive noter; og video- eller lyd-opptak.

Transformasjon er omdanning av allerede nedtegnede mønstre. Egen-transformasjon er autonom omdanning av transformasjonsreglene selv.

3) Det er behov for kjennskap til hvordan slike uttrykk kan håndteres på fil- og samlingsnivå. Dette gjelder

 • lagring
 • komprimering/utpakking
 • strukturering (katalogisering, databaser)
 • overføring
 • framvisning eller framføring

4) Digitalt arbeid handler om å lage og håndtere slike tekstlige uttrykk, men også å tilegne dem substans i sosiale relasjoner. Vi må kjenne de viktigste formene for arbeidsorganisering med bruk av digitale uttrykk:

 • en-til-en-kommunikasjon
 • gruppeorientert kommunikasjon (mange-til-mange)
 • publisering eller kringkasting (en-til-mange)

5) Vi må kunne håndtere minst to digitale teknikker, programvarer og modeller for hvert fenomen slik ai vi kan lære hva som er felles (generisk) på tvers av den enkelte og nåværende løsning.

6) Egenlæring: Vi må kunne tilegne oss digital forståelse og ferdighet på egen hånd som del av løpende arbeid. Det skjer best i et arbeidsfellesskap. Å lære noe nytt er altså ikke lenger en ytre prosess der en går ut av jobben for å lære, og så tar med seg det man har lært inn i jobben. Jobben har selv løpende egenlæring-komponenter som initieres og realiseres innenfor den lokale sosiale og organisatoriske kontekst.

7) Egenlæring nedfelles kan hende som digitale behandlingsregler. Da vil disse digitalt kodede reglene begynne å leve sitt eget liv som silikonbasert intelligens. De starter som objekt, men ender som subjekt, – ofte kalt The Singularity. Det ligger utenfor denne betraktning..

8) Sosial forandring som følge av digitalisering har såvidt begynt.

Legg igjen en kommentar