Digital strategi: Stor interesse i mai 2018

Over helgen rundt Kristi himmelfartsdag i 2018 var det stor trafikk på nettstedet http://moocahuset.no* med 2.400 besøkende:

Det skyldes flere forhold:

 • Utrulling av Canvas i hele OsloMet. Alle skal over dit og Fronter stenges
 • Engasjerte diskusjoner om digitalisering på Khrono med innlegg fra bl.a. stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) i utdannings- og forskningskomiteen og fra ledere ved OsloMet så som prorektor Nina Waaler og digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim. Khrono har her vært dagsordensetter.
 • Økt nasjonal interesse for temaet rundt Læringsfestivalen i Trondheim 3.-.4. mai
 • Partiet Høyres landsmøtevedtak i april om digital og åpen tilgang til alt nødvendig fagstoff innen 2025.

I sum: Digitalisering av høyere utdanning har vært sentralt denne mai-måneden. Dette aktiverer interessen for strategi og veivalg når det gjelder løsningene. Her legge vi vekt på å gå på to bein og ha to tanker i hodet samtidig:

 • det er riktig å erstatte Fronter med Canvas
 • det er også riktig å bruke Open edX som alternativ og supplement

Siden dette arbeidet startet i 2013 har en slik strategi bidratt til

 • Utvikling av generisk i steden for produktavghengig kompetanse. Institusjonene blir mer robuste og kreative på sikt.
 • Bredere nettverksbasert engasjement i digitaliseringsprosessen. Vi demper og supplerer tendenser til ovenfra-ned-organisering (som også er nødvendig)
 • Vi motvirker leverandøren Instructures strategi for lock-in. Vi styrker egen forhandlingsposisjon og handlingsfrihet ved neste korsvei.
 • Vi opprettholder open-source-løsninger med betydelig internasjonalt gjennomslag illustrert ved bl.a. Harvard, MIT, Sorbonne, Karolinska Institutet og Microsoft’s LaaS (Learning as a Service).
 • Dag-til-dag-digitalisering i bredden som særlig rettes inn mot egen lokal undervisning suppleres med utadretted arbeid i dybden. Det publiseres større læreverk for nasjonal og internasjonal bruk.
 • Vi rigger oss for gjenbruk av læringsobjekter som video og animasjon for heterogene miljøer gjennom bl.a. Units DLR (for nasjonalt tilgjengelige Digitale Lærings-Ressurser). DLR kan brukes mot Canvas, Open edX (OsloMet og NTNU m.fl.) og BlackBoard (NTNU).

*) MOOCAHUSET.NO er et nettsted som driftes og redigeres av dosent Helge Høivik. Hvis ikke annet går fram av kontekst eller byline er det hans synspunkter som uttrykkes her.

Legg igjen en kommentar