POS PISA 2018-II

Program

 • 09:30-11:00 Tilbakemeldingsløkker
 • 11:00-12:00 PIVOT-tabell
 • 12:00-12:30 LUNSJ
 • 12:30-13:30 EVALUERING

Innlegg online

 • Snu arbeidformen

  discussion posted 6 days ago by signetretteteig

  Mye handler nok om å snu måten studentene tenker om læring og hvordan denne skjer. Mange tenker nok at det er forelesningen av læreren som er det viktigste og at de derfor kan komme mer eller mindre uforberedt til undervisningen. Utfordringen handler nok derfor i stor grad om å forstå at deres egeninnsats i hovedsak ligger før undervisningen og ikke etter.

 • hildehei

  2 days ago

  Ja, enig med Signe. Jeg tenker også at studentene må finne et rom hvor de kan ha kollokvier, og samtale sammen. Kanskje det kunne legges opp til enkelte forberedelser som er nyttige å gjøre sammen

 • RoyKrovel

  2 days ago

  Eg er også samd i det. Sjølv hugsar eg godt frå mi eiga studie-tid kor mange saker og aktivitetar ein student bør engasjere seg i. Eg var ein slik “dårleg” student som aldri var førebudd før førelesing, og som sikkert lærte like mykje utanfor universitetet som på universitetet. Det er kanskje difor eg tenkjer at det er greitt at nokre studentar ikkje vil gjere forarbeid før me møtest i klasseromet?

   

Detaljert dagsplan (kan & vil endres)


 • 09:30-09:35 Åpent vindu + program
 • 09:35-09:45 Tilbakemeldingsløkker intro+kommentar (åpning)
 • 09:45-10:25 Mini-essay ++
  • 09:45-09:55 lese/notere
  • 09:55-10:05 tolke videograf. Hva ville du gjort?
  • 10:05-10:15 diskutere rundt bordet
  • 10:15-10:25 diskutere plenar. Tilbakemeldingsløkker (avslutning)
 • 10:25-10:40 Tolke tre videoer
 • 10:40-10:50 pause
 • 10:50-11:10 Hva vet vi om video (tenke/notere – så plenar)
  • hva skal du selv lage?
  • hva vil du være spesielt opptatt av?
 • 11:10-11:55 PIVOT-tabell
  • øvelse
 • 11:55-12:30 lunsj
 • 12:30-13:20 spørreundersøkelse
  • 12:30-12:45 vurdere skjema i gruppe
  • 12:45-12:50 plenar
  • 12:50-13:10 besvare skjema
  • 13:10-13:20 tolke resultatene plenar
 • 13:20-13:30 prosjektene framover

Opptelling av epost-adresser (PIVOT-TABELL)

 • (Hente data fra ADMINISTRASJONS-modulen og overføre til regneark – er gjort)
 • Excel-ark, deltakere i Kladdebok i mai 2018 xxx
 • Lage tabell med alt (evnt bare epostadressene)
  • Legg inn en kolonne (ny B) til høyre for epost (A).
  • Klikk i første datarad i B og skriv eller kopier inn formel i formel-feltet
  • Splitte eposten slik at vi bare får med domenenavnet (alt til høyre for @-tegnet)
   • (Google Sheet: “split”-funksjonen )
   • Excel (Søke på “how to split a string in Excel”)
    • =RIGHT( A1; LEN( A1 ) – FIND( “@”;A1 ) )
    • =HØYRE(A1;LENGDE(A1) – FINN(“@”;A1))
  • Kopier formelen i hele kolonne B
  • Legg inn kolonne til høyre for B (ny C) Legg inn verdien i alle rader i C
  • Sett inn ny rad på toppen og gi kolonne B og C høvelige navn (f.eks. EPOST og ANT)
  • Velg de et helt felt av de to kolonnnene.
  • Sett inn PIVOT-tabell og velg de to feltene som EPOST og ANT (eller det du kalte dem)

Legg igjen en kommentar