LaaS & Open edX – Learning as a Service

Microsoft har myntet et nytt begrep: LaaS. Det står for Learning as a Service og omtales slik

LaaS provides a complete end-to-end connected Cloud Learning Platform solution to Learning partners with a Cloud Competency. Benefits include:

  • Grow your audience – Provide self-paced and blended learning solutions to individual and corporate learners.
  • Expand your offerings – With courses mapped to job skills along with modern credentials, you can now provide enhanced learning services like labs, mentoring, learner support, and more.
  • Provide options – Offer the platform to your customers as a SaaS solution, or act as a systems integrator and deploy it in the cloud for their customers.

Open edX på Azure

Det kan være verdt å ta med seg at Microsoft gjenbruker tidligere løsninger, men også at man nå i særlig grad promoterer elæringsplattformen Open edX. Her bygges det tjenester for å bruke denne åpne programvaren i nettskyen Azure som jo er en strategisk viktig tjeneste fra Microsoft.

Dette føyer seg inn i en strategi under Microsofts leder Satya Nadella der man vil samarbeide med Open Source-miljøene. Google var faktisk en tidlig og entusiastisk partner for Open edX. Forholdet surnet da det ble tydelig at Google ville “bidra” på en slik måte at de i realiteten ville ta over hele Open edX-systemet. Microsoft har valgt en annen linje og utvikler nyttige bidrag til Open edX med respekt for open-source-miljøenes krav til autonomi.

Klikk for større versjon.

En hovedstrategi synes altså å være å promotere bruk av Azure. Denne infrastrukturen med servere over hele verden konkurrerer skarpt med Google Cloud og Amazon Web Services (AWS). Her kom Microsoft lovlig seint på banen.

Man tenker seg kanskje å tjene strategisk på å få utdanningsmiljøene over på sin sky-plattform også når det gjelder Open-source-løsninger. Her regner Microsoft med at Open edX er best.

Vi bør følge med på om dette så blir integrert i LinkedIn. Mye kan tyde på det. Et eksempel er den vekten som Microsoft nå legger på klikk-data og analyse av dem. Det gjelder Office-365-produktene. Det et også tydelig at Microsoft bygger på og nå utvider Learning Analytics i Insights for Open edX når en kjører på Azure.

Men utad jobber Microsoft med sordin. De ønsker en økologi av integrerende leverandører og miljøet, – derav learning as a service for heterogene læringsmiljøer. Det er jo forskjell på læringsbehov og formater mellom en liten og spisset teknologisk bedtift og deres kunder, et temaorientert reisebyrå og en fagskole. Her øyner mindre selskaper som Appsembler og The Racoon Gang en mulighet. De lever av å lage spesialtilpasninger for Open edX. Det kan være en fordel og også en dyd av en nødvendighet å være kompis med en av de største og sterkeste guttene i gata.

Open edX & Bokskapet

I Bokskapet på https://bokskapet.hioa.no bruker vi Open edX av en rekke grunner. De langsiktige vurderingene veier tungt her. Derfor er det viktig at OsloMet har vedtatt å bruke både Open edX og Canvas i utvikling av universitetets elæring.

Canvas er en god arvtaker ettet Fronter. Men en gjør altså klokt i å holde flere muligheter åpne og unngå lock-in. De som har investert kapital i Instructure forventer avkastning på hovedproduktet Canvas. Microsoft har en annen tyngde enn Instructure og trenger ikke tjene penger på det som for dem er et lite del-produkt. Det et infrastruktur som gjelder.

Open edX for Bokskapet ble lansert med støtte fra Appsembler, men driftes nå av det statlige norske tjenesteorganet Unit. Vi vil fortsettet med det.

I MOOCAHUSET har vi også en “kladdebok” på http://kladebok.no. Den drifter vi selv i Google Cloud. Nå må vi vurdere Azure som et mulig alternativ. Det vil gjøre det enklere å følge med på den fronten..

Legg igjen en kommentar