Trinnvis forbedring

I MOOCAHUSET bruker vi Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no) som publiseringskanal for digitale læreverk og kompendier. De er i all hovedsak laget i tråd med PISA-modellen som kombinerer reflekterende praksis med omvendt klasserom og læringsanalyse.

Her kan en kanskje oppleve at ting blir værre før de blir bedre. En kan kanskje forklare det med at en optimaliserer undervisning for gitte betingelser, f.eks. lærebøker på papir, fastlagt pensum og en skoleperiode  for barn og unge på 12-13 år etterfulgt av en arbeidsperiode på 40-50 år.

Så endres rammebetingelsene med læreverk på Internett framfor papirbøker, læringsmål framfor pensum og livslang lærng med veksling mellom varierte yrkeskarrierer gjennom hele livet.

Før en når et nytt optimum for slike betingelser, kan det hende at lærngseffekt og organisasjon synes å svekkes framfor å styrkes.

 

Legg igjen en kommentar