Nye karriereveier

Underdal-utvalget har levert innstilling om nye karriereveier i høyere utdanning.

Der ser en for seg tre løp:

  • fagstøtte (teknikere, bibliotekarer, mediefolk osv)
  • forsker/lektor som egentlig er to karriereveier med tett integrasjon, – en tenker seg her at en kan forske i periodet og undervise i andre – eller begge deler.
  • professorstigen som også får et fakultetsprofessorat som øverste trinn, ikke ulikt det gamle (tyske) professorat med lærestol (og forskningsassistenter?)

En kan rekruttere inn til de to første stigene fra mastergrad eller Ph.D., mebs professoratet krevet Ph.D. + en eller to perioder som post-doc.

For MOOCAHUSET vil både forsker/lektor- og fagstøtte-veien være interessante karrierer internt og ikke minst i partnerskap eksternt.

Legg igjen en kommentar