Nasjonal tilgang til læringsobjekter

I arbeidet med å utvikle digitale læremidler er det viktig å kunne finne og gjenbruke bilder, videopresentasjoner, animasjoner osv. En samlebetegnelse for slike er digitale læringsobjekter.

DLR – Digitale Læringsressurser – er en norsk tjeneste for å lagre og gjøre digitale læringsressurser tilgjengelig. Systemet er utviklet og driftet av Unit som nå omfatter deler av Uninett og Bibsys. Det er det tidligere Bibsys-miljøet som har stått for utviklingsarbeidet.

Det er laget integrasjoner mot Blackboard og Canvas slik at brukerne av disse plattformene lett kan finne objekter som de kan integrere i egne kurs. Tidlig i mai 2018 er en tilsvarende løsning på plass for Open edX. Den kommer i form av en xBlock som installeres på server-siden. Den testes nå i Bokskapet til OsloMet (https://bokskapet.oslomet.no).

Om ikke så lenge vil dette gi gode muligheter for gjenbruk på tvers av plattform, institusjon og programvare. Jobben nå er å fylle opp med innhold i form av stillbilder, Powerpoint-filer, videoer, lydopptak og animasjoner

Gratulerer til Units medarbeidere (og det tidligere Bibsys)!

Legg igjen en kommentar