Rundebordserfaringer – O365

En gruppe kolleger på OsloMet har nettopp arrangert rundebord-konferanse på Læringsfestivalen ved NTNU 3.-4. mai 2018.

Trykk plusstegnet i Outlook for å opprette nye grupper.

Dette er et godt format for å formidle fra forsknings- og utviklingsarbeid med færre krav enn et helt paper eller et større konferanseforedrag. En kan likefullt arbeide med spennende idetilfang og krevende problemstillinger.

Hele prosessen med å organisere dette varte i nesten 6 måneder.  Det handlet om å

  1. formulere et aktuelt tema av interesse for flere
  2. rekruttere og organisere deltakere (on-boarding)
  3. skrive en “kappe” og få denne antatt – og
  4. pushe litt så deltakerne fikk sendt inn sine tekster
  5. det er en fordel å organisere 1-2 treffpunkter underveis for å diskutere form og innhold
  6. så må leder og deltakere ellers forberede seg og så holde sine bidrag

Vi hadde god nytte av gruppe-funsjonen i Office 365. Her er en kort videooppsummering av arbeidet med å organisere rundebordet.

Legg igjen en kommentar