Diskuter digitalisering – konkret!

av dosent Helge Høivik
leder, MOOCAHUSET og Bokskapet

Det er behov for diskusjon og det vi kanskje kan kalle deliberasjon når det gjelder digitalisering.

  • Se godt innlegg fra Storø og Løkke i Khrono 5. mai 2018 som jeg svarer på her (og der).

Deliberasjon er vel å snu og vende på idetilfang og praktiske grep i digitalisering i lys av hensikt og konsekvenser dette får. Vi må “gjøre noe med det”.

Jeg er enig i at vi må spørre om makt og om hvem som kommer best ut av slike endringsprosesser. Med hånda på hjertet må jeg si at dette har vært et anliggende bak tiltaket vi kalte MOOCAHUSET da det ble dratt i gang i 2013.

MOOCAHUSET (http://moocahuset.no) lever i beste velgående og har særlig arbeidet med helsefag, men samarbeider med alle.

Det utfyller og supplerer andre gode sentrale tiltak som produksjonsenheten Medieseksjonen, med røtter tilbake til 1990-tallet, og møteplassen DigIn som ble lansert i februar i år. I tillegg skjer det mye spennende på fakultets- og instituttnivå, i sentre og ulike deler av administrasjonen.

Vi har ikke kommet dit vi er i dag uten strid. Det har også vært betydelig støtte fra toppledere og ledere ellers i organisasjonen ved OsloMet.

Etter en omfattende diskusjon vår og høst 2017 har vi vedtatt å bruke open-source-plattformen Open edX i parallell med Canvas. Den bredt sammensatte komiteen var enstemmig. Det er gjort i likhet med bl.a. MIT og Harvard University. Illustrasjonen nedenfor viser global  vekst i antall installasjoner og kurs på Open edX-plattformen siden lansering i 2015.

MOOCAHUSET som utgir digitale læreverk i Bokskapet og Medieseksjonen som produserer video og annet digitalt-medialt er begge forankret i vårt universitetsbibliotek (tidl. “Læringssenter og bibliotek”). En tidligere beslutning om at DigIn også skal plasseres der er nå i spill.

Prinsipper

MOOCAHUSET arbeider på grunnlag av et sett prinsipper:

  • Det er ikke teoretiske modeller, men engasjert deltakelse som gir god læring. Vi er fokusert på det praktiske resultat for studentene, lærerne og organisasjon i tråd med den altetende “grounded theory”.
  • Teoretiske modeller er også nyttige. Vi arbeider i tråd med prinsippene for reflekterende praksis med støtte i aksjonslæring, og et bredt metodisk spekter av læringsanalyse når vi – med grunnlag i forskningsbasert innsikt – satser på omvendt undervisning.
  • Digitalisering kan være så mangt. Vi fokuserer på et delområde der vi ønsker å ta på ledertrøya i Norge. Det gjelder å utvikle, publisere og bruke helhetlige og åpne digitale læreverk i det nasjonalt rettede Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no). Det skjer nå på Open edX-plattformen som driftes av Unit for OsloMet. Unit er det nye navnet på det sammenslåtte statlige tjenesteorganet med bl.a. Uninett og Bibsys.
  • Derfor samarbeider vi også med andre kunnskapsbedrifter som Gyldendal Akademisk om konkrete utgivelser og om modelltenkning for framtida. Et interessant seminar som vi organiserte for Universitetsforlaget i april hadde samme hensikt.

200 digitale læreverk pr år

Vi står klare til å ta imot utfordringen fra regjeringspartiene. Høyres landsmøte nå i april vedtok at all nødvendig fagtekst for undervisning bør være åpent tilgjengelig på nett innen 2025. FrP og Venstre støtter dette. Rektor Curt Rice ved OsloMet lanserte en liknende tanke på Kopinors årlige fagseminar i februar.

Det innebærer digitalisering av læreverk for omlag 10.000 studiepoeng ved OsloMet. Det svarer igjen grovt sett til det å publisere 200 digitale læreverk hvert år 2020-2025, – en sann pedagogisk revisjon.

Alle som kan bidra må i sving.

Vi må her ta ut fordeler som mindre feilrekruttering, mindre stryk, bedre løpende tilbakemelding til studentene, mindre eksamens-pes, mer humør og variasjon i undervisningen, bedre karakterer og læring og mer produktive relasjoner til praksisfelt og eksterne partnere.

Flere institusjoner må dele på dette.

Det ville likevel være en strategisk tabbe om OsloMet ikke benytter anledningen til nå å sette et ledende grep. Vi er ute av startgropa. Her setter jeg min lit til at bl.a rektor Curt Rice sammen med prorektorene Nina Waaler og Morten Irgens, digitaliseringsdirektør Asbjørn Seim og andre ledere vil kjenne vår felles besøkelsestid.

This is stuff that history is made of.

PISA-modellen

Titlene i Bokskapet er i hovedsak laget i tråd med en dokumentfaglig og pedagogisk FoU-modell der vi har fire ledd som fanges i bokstavene P, I, S og A.

P-en i denne “PISA-modellen” står for presentasjon i form av korte videoforelesninger/animasjon, som f.eks. kan lages i Powerpoint. I står for programmert interaksjon mepllom student og datamaskin. S-en er pedagogisk begrunnet samhandling/seminar og A står for løpende analyse og refleksjon.

Kompetanseutvikling

Vi fokuserer på kompetanse og merittering for bidragsyterne. For dette formålet har vi utviklet et opplæringsprogram som består av “PISA-kurset”, “PISA Global” og “KameraKlar”.

  • PISA-kurset har hatt 100 deltakere som i hovedsak kommer fra OsloMet 2017-18, De har publisert 23 titler i Bokskapet og vi har 20-30 nye under arbeid.
  • “PISA Global” er en engelskspråklig variant der vi bl.a. samarbeider med kolleger på Fakultet for samfunnsfag. Det  er for å utvikle felles masterkurs i “Work Inclusion and Powerty” med indiske og russiske partnere. Akkurat i disse dager holdes det workshop i Bangalore om dette.
  • “KameraKlar” handler om det å lage presentasjoner.

Vi er opptatt av at arbeidet skal være meritterende for deltakere. Det gjelder bl.a. opprykk til førstelekotor og professor. Fra 2019 kan en oppnå status som merittert lærer ved OsloMet. Det å utvikle og bruke digitale læreverk på kreativt vis i Bokskapet vil naturlig nok høre med i en god portefølje. Tittelen vi har laget i Anatomi og fysiologi med Kari Gerhardsen Vikestad som redaktør og Gabi Hurlen som medieredaktør i spissen for en stor fagredaksjon brukes nå av nær 1.500 studenter i bl.a. Oslo, Bergen og Tromsø.

UNIT’s Digitale Lærings-Ressurser (DLR). Dette er en felles nasjonal portal for læringsobjekter som stillbilder, video, animasjoner og Powerpoint-presentasjoner.

For dette formål har vi en tydelig lisensieringslinje basert på Creative Commons IkkeKommersiell, Navngivelse, DelePåLikeVilkår.

Vi er pådrivere for nasjonale løsninger for gratis deling av ressurser som DLR (Digitale LæringsRessurser) i UNIT. Der skal lærere kunne finne og enkelt ta i bruk såkalte læringsobjekter som stillbilder, lysark/Powerpoint, video o.l. Dem blir det mye av.

Sist men ikke minst: Digitalisering er en forsterker. Det en gjør bra blir ofte bedre. Det som ikke er fullt så bra kan fort bli værre.

Vi øver på forpliktelse og det å arbeide seriøst, kritisk og grundig.

Evaluering så langt tyder på at kollegene som deltar synes at dette er interessant og givende, morsomt og arbeidssomt.

 

Legg igjen en kommentar