Forandringens vinder i helsefagene (rundebord)


På læringsfestivalen ved NTNU 3.-4. mai har flere kolleger ved OsloMet gått sammen om en rundebordskonferanse. De har alle arbeidet med å realisere PISA-modellen for utvikling, realisering, analyse/refleksjon og forbedring av digitale læreverk i omvendt undervisning.

Rundebordet brukes til å diskutere erfaringer og hvordan en kan løse nye problemer og utfordringer i dette feltet. Det skjer bl.a. i lys av at regjeringspartiene trolig vil gå for at alt kursmateriell av betydning i høyrre utdanning skal være tilgjengelig for alle på nett innen 2025.

Her er en kort orientering/introduksjon:

Legg igjen en kommentar