Samspill om digitale læremidler

Det skjer nå en nasjonalisering og internasjonalisering av feltet for digitalt lærestoff med

 • åpne ressurser som Khan Academy, EdX/Open edX, Youtube filmer og spillelister, ..
 • lisensbelagte miljøer rundt Canvas og LinkedIn Learning/Lynda.com (Office 365)
 • betalte ressurser som Coursera, Pearson, Amazon, ..
 • oversettelsesmaskiner for skrift og audio-til-skrift

Rundt dette bygges det verdiøkende tjenester knyttet til

 • innholdsmessig sammenstilling/integrasjon av tekster til emner og fag
 • tekstlig og sosial interaksjon (utdanningsprogrammer) med koordinering i tid og koordinering av sted og tid

Tendensene er aktualisert i Norge ved at partiet Høyre har programfestet en ambisjon om åpen tilgang til læringsressurser i høyere utdanning fra 2025. Partiene Venstre, SV og FrP er positive til dette (Khrono 17.5.18).

Produksjonskapasitet?

For Oslo Met sin del vil dette bety digitalisering av ca 10.000 studiepoeng. Som en ledende profesjonsutdanning med nasjonale og internasjonale ambisjoner kan en kanskje tenke seg at vi vil kunne dekke 40% av dette og så hente inn de øvrige 60% fra andre aktører.

Det tilsvarer 4.000 studiepoeng på egen kjøl, eller 500 poeng pr år i snitt ovet 8 år. Omsatt til en blanding av kurs på 5, 10 og 15 studiepoeng svarer det igjen til mellom 40 og 60 nye digitale kurs pr år.

MOOCAHUSET har publisert ca 20 titler over 2 år (2016-17) i Bokskapet, men anslagsvis et sted mellom 50 og 100 studiepong totalt.

Her vil det være behov for samarbeid og nye samspillsrelasjoner mellom mange typer kunnskaps-miljøer og -institusjoner.

Dimensjoner

En kan skille ut mange elementer som kommer i spill når tekstene frigis fra det papirbundne format. Den etablerte modellen der lærebøker produseres av forlag og selges som enkelteksemplar til hver enkelt student via forlagseide bokhandlere blir utfordret.

Her er noen stikkord:

 • rettighetsregimer
  • åpen Creative Commons-lisens navngivelse, ikke-kommersiell, dele-på-like-vilkår som vi bruker i PISA-modellen.
  • kommersiell og institusjonell forvaltning av rettigheter
   • markedsaktør mot betaling pr eksemplar/kopi
    • forlag (vanligvis 12% royalty til forfatter)
    • Kopinor
   • offentlig utdanningsinstitusjon
 • betaling fra
  • studentene
  • utdanningsinstitusjon
  • særlig bevilgning i statsbudsjettet (nasjonalt), stiftelse e.l.
 • betalingsmodell
  • stykkpris til
   • produsent
   • forvalter
   • kombinasjon produsent/forvalter
  • abonnement
   • bokklubb
   • fri tilgang
   • hybrid (f.eks. kjernepensum er fritt, annet betales))
  • utvidet kopiavgift/medieavgift til utdanningsinstitusjon
   • innholdet er gratis, betaling for medium (papir dyrere en digital fil)
 • produksjon
  • redaksjonelt
   • universitetsbibliotek/universitetsforlag
   • konsulent/veilednings-tjeneste fra markedsaktør
    • pr time
    • pr verk
    • rammeavtale
   • freelancing
  • teksthåndtering
   • formattering
   • transkribering
   • kuratering
  • infrastruktur, fellestjenester
   • studioproduksjoner, audio/video
   • programmering
   • samlingshåndtering

Rolledeling

I PISA-modellen gjøres et skille mellom

 • P: presentasjon av materiale i rik tekst (skrift, stillbilde, animasjon, video, audio)
 • I: pedagogisk programmert interaksjon
 • S: pedagogisk organisert sanntids samhandling
 • A: analyse

En kan omformulere dette som

 • pre-produksjon (P og I) utført av produsent/redaktør/forfatter
 • undervisning (S) utført av lærer/undervisningsassistent
 • analyse/refleksjon/følgeforskning (A) utført av forsker eller reflekterende praktiker

En kan ha ulike former for indre sammenheng og integrasjon eller rolledeling i dette:

 1. [PISA]: reflekterende praksis der lærer er redaktør/forfatter, underviser og også analyserer for revisjon/forbedring
 2. [PI]-[SA] der en skiller mellom produsent av fagstoff på den ene side og lærer som analyserer, men som ikke utvikler/reviderer fagstoffet på den andre
 3. [PIS]-[A] der forskere analyserer faglærers arbeid utenfra
 4. [PI]-[S]-[A] med oppdeling av alle de tre leddene produksjon, undervisning og forskning/analyse

PISA-modellen er rettet mot å utvikle høy kvalitet og engasjement i undervisningssituasjonen. Da må faglærer og faglærergruppene selv være ansvarlig(e) for å utvikle/revidere det digitale lærestoffet og analysere resepsjon og bruk hos studentene sine for så å kunne forbedre dette i neste omgang.

Arbeidet støttes av lokal faglig ledelse og av de mange og til dels konkurrerende bidragene i nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

 

Legg igjen en kommentar