Det usynlige

MOOCAHUSET  ved Oslo Met er forankret i et formelt avtalt samarbeid mellom Læringssenter og bibliotek ved direktør Lars Egeland  på den ene siden og Institutt for naturfaglige helsefag ved instituttleder Kaare Magne Nilsen på den andre.

Denne måten å organisere på ble presentert i desember 2014

En måned senere bestemte partnerne bak MOOCAHUSET seg for å videreføre denne modellen i form av et formelt nettverk. Dette er fra møte i den utvidede referansegruppa 9.1.15:

MOOCAHUSET arbeider som en dimensjon i en organisatorisk matrise med opgave å videreutvikle digitale dokumentressurser (miniMOOCs, Wiki, epubs) og organisere produksjons- og kunnskapsfremmende møter ….

Det er MOOCAHUSET som på bakgrunn av dette har utviklet PISA-modellen. Som del av dette har vi også utviklet og holdt  PISA-kurs for om lag 100 kolleger. Det har skjedd i organisatorisk samarbeid med Oslo Met Akademiet. Det er vi som opprettet og drifter Bokskapet der vi publiserer digitale læreverk.

MOOCAHUSET har fra 2018 tre stillinger i nye lokaler og hadde åpningsfest 15.2.18

MOOCAHUSET ble initiert av og har siden starten vært ledet av dosent Helge Høivik. (CVPubliseringsliste).

Arbeidet i MOOCAHUSET har hatt godt gjennomslag med bl.a. et kurs i anatomi og fysiologi som har vært utviklet av Kari Gerhardsen Vikestad og Gabi Høium Hurlen sammen med en faggruppe.  Kurset har rundt 1.500 innrullerte brukere. Vikestad har også gjennomført et krevende og vellykket arbeid med å holde dette kurset for sine studenter i rafiografi høsten 2016 og 2017.

Det er derfor interessant at Oslo Met sine informasjonssider har en entusiastisk omtale av alt dette den 9.3.18, men med MOCAHUSET som usynlig elefant i rommet.

Vil man ha resultatene, men retusjerer bort tiltak og organisering som gjorde dem mulig? Det kan jo også være en forglemmelse som enkelt kan rettes opp…

Fort gjort eller Ja-ja … ?

 

 

Legg igjen en kommentar