Samtykke til læringsanalyse

PISA-modellen realiserer en kombinasjon av omvendt undervisning og læringsanalyse basert på reflekterende praksis hos involverte deltakere. Til dette forutsettes informert samtykke. Her er et “research statement” for den forskning som Harvard University driver i tilnytning til sine edX-kurs.


By registering as an online learner in our open online courses, you are also participating in research intended to enhance HarvardX’s instructional offerings as well as the quality of learning and related sciences worldwide. In the interest of research, you may be exposed to some variations in the course materials. HarvardX does not use learner data for any purpose beyond the University’s stated missions of education and research. For purposes of research, we may share information we collect from online learning activities, including Personally Identifiable Information, with researchers beyond Harvard. However, your Personally Identifiable Information will only be shared as permitted by applicable law, will be limited to what is necessary to perform the research, and will be subject to an agreement to protect the data. We may also share with the public or third parties aggregated information that does not personally identify you. Similarly, any research findings will be reported at the aggregate level and will not expose your personal identity.


Momentet hentet fra Medarbeiderundersøkelsen, OsloMet:

Viktig: Det følger her informasjon om undersøkelsen og behandling av dine personopplysninger som er viktig at du leser igjennom. Vi ber deg om å samtykke til behandling av dine personopplysninger nedenfor, som forutsetter at du har gått gjennom denne informasjonen.

Vi bruker noen ganger programvaren Insights for å studere studentenes samlede aktivitetsnivå og aktivitetsprofil i bruk av den enkelte løringsressurs i Bokskapet. Ansvarlig for undersøkelsene er redaktør av den aktuelle ressursen i inntil 3 år etter at den bke gjort tilgjengelig. Det fireligger også et overordnet ansvar rundt personvern:

  • For driftsleverandøren som et det statlige direktoratet UNIT:
  • For OsloMet – stirbyuniversitetet:

Et krav i lovgivning er at din besvarelse ikke skal være åpen for andre, men inngå i en større gruppe av data for å kunne brukes. Vår bruk av Bokskapets tekniske systemer og rutiner sørger for at din besvarelse behandles konfidensielt. Når en skal analysere data blir koblingen mellom dem og ditt studentnummrr brudt og det lages et fullstendig nøytralt løpenummet.  Demografiske spørsmål (alder, kjønn, lokasjon etc.) krever minst 50 besvarte skjema for å kunne rapporteres og da kun på overordnede nivå.

Ved å samtykke til deltakelse i undersøkelsen godtar du at svarene blir samlet inn, lagret og brukt for det formål å jobbe med faktorer som utvikler lærigskvalitet. Behandlingen av data skjer på grunnlag av ditt samtykke. 

Derdom du mener at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med ditt samtykke eller personopplysningsloven eller annen lovgivning, kan du klage til Datatilsynet.

Det er frivillig å samtykke til ovennevnte, og du kan når som helst trekke ditt samtykke ved å kontakte.

Du gir ditt samtykke ved å registrere deg som bruker av Bokskapet.


Se personvetnprinsippene som regulerer virksomheten til edX.org på

Legg igjen en kommentar