Digitalt læreverk: Hvilken rolle?

Digitale læreverk kan brukes på ulike måter. Temaet var tidlig oppe da Bokskapet ble lansert. Det utviklet seg da to tilnærminger

  • Den første bygger på PISA-modellen: Det digitale læreverket inngår som en nødvendig, men ikke tilstrekkelig del for å realisere det fagdidaktiske design.  Andre nødvendige komponenter i dette er pedagogisk organisert samvær/samhandling og analytisk basert og forbedringsorientert revisjon. Dette indre forholdet mellom komponentene er formulert i PISA-modellen. Illustrasjonen viser hvordan det digitale læreverket forbereder samlinger og stille/dyp lesing av andre typer tekster som her er kalt Lesebok. Samlinger og den stille lesning  av leseboka utdyper hverandre gjensidig.
  • Den andre tilnærmingen ser det digitale materialet som ressurs eller tilskudd til eksisterende undervisningsformer: Digitale læreverk er altså samlinger av mer eller mindre nyttige undervisningsressurser. De utfyller, men er ikke nødvendige deler av undervisningsopplegget.

Så mange slags tekster og formater kan fungere som lesebok. Kanskje blir det ikke en enkelt tittel, men heller en læringsutbyttebeskrivelse der studentene må fylle inn selvvalgte tekster.

Et alternativ er også at universitetsbiblioteket lager et digitalt kompendium av slike tekster som også kan trykkes på papir. 200 sider med enkel innbinding i et opplag på 500 koster omlag US$ 4 pr eksemplar. Med transport osv. kunne det altså selges for 40-50 kroner. Se https://www.48hrbooks.com/Self-Publishing-Cost#step/QuickPrice/Binding

Digitalt læreverk som førlesning

Gjennom det videre arbeidet med PISA-modellen har det så utviklet seg en variant. Her ser en det digitale læreverket som førlesning, – en inspirator eller “prepper”. Det brukes til å motivere og forberede studentene til å lese tradisjonell pensumlitteratur på grundigere måte.

Lesebøkene foreligger her i vanlig trykt form eller som digitalbok og vil da ofte være utgitt på kommersielt forlag. De har da mer helhetlig didaktisk preg og vil trolig fungere  som lærebøker.

Det digitale læreverket bør da kanskje mer å regne som en nyttig, men ikke strengt nødvendig tilleggs-ressurs.

 

 

Legg igjen en kommentar