De 100

Nettstedet til MOOCAHUSET har hatt nesten 50.000 besøk siden starten. Mange sidetreff kommer av såkalte ederkopper (spiders) som traverserer nettet på jakt etter nye sider å legge inn i søkemaskinenes databaser. En del kommer også fra forsøk på innbrudd (hacking).

Her har vi tatt ut enkeltsider med mer enn 100 treff fra de 6 månedene fra oktober 2017 til april 2018 unntatt hjemmesida. Tabellen viser tittel og ID for sidene samt antall visninger. Den siste tallrekka er også gjengitt som stolpediagram. Tabell og graf antyder hva som kan være den operasjonelle interessen for å bruke Bokskapet, som nå har 5.130 kursstudenter (en student kan være innrullert på flere kurs. Det er nær 4.200 unike brukere).

Vi har tidligere anslått dette til å være ca 100 kolleger, i hovedsak ved OsloMet. Tallene bekrefter dette. De mest populære sidene med 100-200 oppslag har informasjon om hva MOOCAHUSET og PISA-modellen er og hvordan en kommer igang. De tre mest populære oppslagene med 683, 247 og 244 trefff (rad 1, 2 og 3) reflekterer interesse fra Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved HF-fakultetet samt relativt mange oppslag om PISA-kurset forrige høst (som hadde god deltakelse derfra). Dette gjelder altså

 • Publiseringen av gode karakterresultater fra anatomi-og fysiologi-kurset ved radiografiutdanningen via Facebook-kontoen til Kari Gerhardsen Vikestad (683 visninger av /?p=3618). Kurset har 1.375 er registrerte studenter pr 29.3.18.
 • Program for et seminar for kollegiet ved dette instituttet. Sida har også nøkkelpunkter fra digitaliseringsstrategien ved OsloMet (247 visninger av /?page_id=2692)
 • Orientering om PISA-kurset høsten 2017 (244 visninger for /?page_id=2086)

De to første sidene kan kanskje karakteriseres som formidling av gode resultater – det glade budskap i blått som operasjonaliseres ved den tredje. Dette budskapet  har vært vesentlig for at Bokskapet og PISA-modellen har fått gjennomslag på institutt- og institusjons-nivå.

Sideoppslagene i grønt (rad 5, 7 og 8) gjelder navigasjon på nettstedet via innholdsfortegnelse (sidekart), en egen oversikt over blogg-innlegg og samlesiden for Wiki-innførsler. Det gule (rad 10 og 11) gjelder hvordan MOOCAHUSET er organisert, men “Bruk læreverkstedet” kan og være drevet av operativ interesse.

Det sentrale er innførslene merket i oransje med oversikt over PISA-kurset høsten 2018 (244 sideoppslag) og sider som informerer om hvordan man gjør det. Her antar vi at mange gjør ett sideoppslag, men det er også en noen som slår opp på samme side 2 og 3 ganger og i sjeldne tilfelle også mer enn dette.

Et par sider i lysere sjattering av oransje (rad 13 og 16) inneholder argumentasjon og analyse rundt valg av Open edX-plattformen.

De 100

Vi argumenterer for at den primære målgruppa blant lærerne teller omlag 100 stykker.

Dette skal ikke tas bokstavelig. Det er ikke en fast liste med navns nevnelse.

En må heller se det som en sosiologisk størrelse med en gruppe aktører på ett hundre pluss/minus der enkeltpersoner kommer til og faller fra. Over tid vil det være lærere som slutter, eller som slutter å interessere seg, og det kommer nye og ofte yngre lærere til.

Antallet svarer rimelig godt til deltakelsen på PISA-kursene.

 • De startet opp våren 2017. Siden det tegnet seg dobbelt så mange som det var satt av plass til, ble det kjørt dobbeltløp med omlag 40 deltakere. Rundt 30 av disse var lærere og 10 hadde administrative stillinger. 3 av 4 deltok med egne bidrag under digital fagdag på våren.
 • Høsten 2017 ble det holdt nytt kurs med normalt deltakerantall på 20. Fem kom utenfra OsloMet og fem fra administrative stillinger.
 • Våren 2018 tegner også til et tilsvarende antall med to utenfra og 3-4 i administrative stillinger.

Sommeren 2018 vil faglærersiden ha 50-60 med avlagt PISA-kurs. Om en antar 10 nye pr semester 2018/19 og 2019/20  vil ca 100 stykker ha gjennomført dette opplærings-programmet innen sommeren 2020.

Kursutvikling over 3-5 år

Vi har nå erfaring med å utvikle og revidere to større kurs. Det gjelder kurset i anatomi og fysiologi som ble kjørt høst 2016 og 2017. Det gjelder også den digitale studiehåndboka  “Startpakka”. Den har nå 1.175 innrullerte studenter. Begge blir revidert for ny gjennomkjøring høsten 2018. PISA-kurset som også følger PISA-modellen kjøres 3. gang i 2. kvartal 2017 og da i både norsk og engelsk utgave.

Med disse og tidligere erfaringer med digital og annen kursutvikling, kan en estimere at et kurs vil være “modent” ved 3. gangs gjennomkjøring. Det viser seg også at en bruker minst ett år på å utvikle et nytt kurs. Fra oppstart på PISA-kurs til en har et “modent” kurs vil det derfor gjerne ta 3-5 år.

Pr 29.3.18 er det publisert 23 digitale læreverk og kompendier. Det foreligger norsk og engelsk variant av PISA-kurset, et plattformuavhengig utdrag fra PISA-kurset om online presentasjoner kalt “KameraKlar”, et kurs om Office 365 og oppslagsverk om digitalt universitet, “Startpakka” og et om offentlige digitale tjenester.

Det er 14 profesjonsfaglige kurs, der noen er kompendier innen samme emneområdet som skal konsolideres til fullverdige læreverk. Høsten 2018 ligger det an til første gangs publisering av 3-4 titler i sykepleie og to titler på andre fagområder slik at en nærmer seg 20 profesjonsfaglige titler.

100 titler innen 2025 – eller mer?

Ut fra dette kan vi gjøre et anslag om at gruppa på 100 lærere vil publisere omlag 50 digitale læreverk innen sommeren 2020 og at antallet så vil øke noe i tråd med at flere har fått erfaring med dette.

I MOOCAHUSET regner vi da med en “normal utvikling” der OsloMet vil nå 100 kvalifiserte redaktører av digitale læreverk som samlet sett står bak 100 publiserte titler med hovedvekt på profesjonsfaglige tema, men også på andre områder.

Intensivering?

En kan også se for seg intensiveringer av dette med

 • finansieringsordninger der faglærere og andre får avsatt 50 timer i arbeidsplanen til å gjennomføre PISA-kurset og ytterligere 100 timer til å ferdigstille første utgave av sitt digitale læreverk
 • meritteringsordninger der publisering, bruk og analytisk basert revisjon av læreverk i Bokskapet inngår i porteføljen:
  • der faglærere oppmuntres til å kvalifisere seg til 1. stilling (førstelektor) og toppstilling (dosent) [mer]
  • der faglærere oppmuntres til å utvikle grunnlaget for å søke om status som merittert lærer [mer]

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar