2 av 3 studenter i jobb

Norske studenter jobber ved siden av studiene. Det gjelder for 2 utav 3 og de arbeider mellom 5 og 20 timer pr uke:

  • Det går nok litt ut over skolearbeidet i de mest hektiske periodene, sier Benedicte Andersen ifølge Khrono.

Hun studerer til å bli faglærer i design, kunst og håndverk på OsloMet og skjønner godt at norske studenter er de som jobber mest.

  • Vi får ikke nok i stipend og lån til å overleve, i alle fall ikke i Oslo. 7.000 kroner er ikke nok, det dekker såvidt husleia.

For OsloMet sin del må en ta dette terrenget til etterretning og utforme kartet, dvs. design av undervisningen, så kartet passer bedre til terrenget

En kan bl.a. å anvende prinsippene i PISA-modellen der en

  • legger betydelig arbeid i å utvikle gode digitale læreverk (Presentasjon+Interaksjon)
  • innføre mer fleksible løsninger for samhandlingsdelen (Samvær og samhandling) med flere organiserte gruppesamlinger om samme tema over et bredere tidsspenn 08:00-20:00 gjennom uka samt et bredt tilbud av åpne læreverksteder i regi av biblioteket
  • organisere stødig og langsiktig analyse av arbeidsformer og resultater

 

 

Legg igjen en kommentar