Stor jobb med omvendt undervisning

Omvendt undervisning betyr å legge deler av den faglige kommunikasjonen over på nett og bruke programmert samhandling mellom student og datasystemet. Slik sett et dette bare et annet ord for digitalisert undervisning eller elæring der en også møtes.

En har mange programvarer å støtte seg på, men utfordringene er også store:

 • Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har et 4-årig prosjekt 2014-18 der en nå har laget 26 korte online-kurs på Moodle-plattformen.
 • OsloMet-Akademiet har 70-80 kurssamlinger våren 2018. Over et helt år kan en kanskje komme opp i et par hundre, men her kan ett enkelt kurs bestå av flere samlinger. For argumentets skyld kan en kanskje tenke seg 100 tematiske kurs pr år.
 • OsloMet har også 50 bachelorprogrammer. Omlag ett av de tre årene er brukt til praksisopphold. Her er det da ca 2 år med organiserte kurs. Det er opprettet 28 mastergrader. Noen vil forsvinne og nye kommer til så la oss si at en ender på 30. Det er 60 studiepoeng pr år. Det betyr en anslått kursmengde målt i studiepoeng på (50+30) x 2 x 60, dvs. nær 10.000 studiepoeng. Om en regner 10 studiepoeng pr kurs, kan en anslå ei ytre ramme på 1.000 kurs. Noen kurs er felles for flere utdanninger, og noen er sterkt overlappende. Uansett tar en ikke for mye i om en planlegger for å vende om på 800 kurs.
 • Om en samarbeider godt i norsk profesjonsutdanning, kan en kanskje se for seg at OsloMet står for 300 av disse, mens vi kan bruke av 500 som utvikles kommersielt og i andre deler av utdanningssystemet.

Å skulle lage 300 omvendte kurs a 10 studiepoeng er en formidabel oppgave. Erfaringsvis trengs det 2-3 presentasjoner a 4-6 minuttet pr time med forhåndslagret online kursstoff for å vende om på timen.

10 studiepoeng svarer til 250 studentarbeidstimer. Med 1/3 av tida til online presentasjon og øvelser kreves det altså 300 x 250/3 x 3 = 75.000 presentasjoner a 4-6 minutter.

Slik dette står våren 2018 kunne man gå i gang med å lage 2% av dette, dvs. 1.500 presentasjoner ved å

 • satse tungt på å utvikle ferdighetene med Powerpoint i personalet slik at mange lærere og andre kan “oversette” forelesninger til serier av stillbilder, animasjoner, audio- og video-opptak og lagre dette som korte filmer.
 • gjøre bilder, lydopptak og filmer tilgjengelige med metadata i det nasjonale DLR (Digitale Lærings-Ressurser), på film.hioa.no o.l.
 • sy sammen slike læringsobjekter med selvtestoppgaver o.l. (PPI – Pedagogisk Programmert Intetaksjon) i aktuelle leveringssystemer som
  • Office 365 (Powerpoint, Sway, OneNote for Classes, Sharepoint sites)
  • Canvas og Open edX
  • Difi’s Moodle

Man blir ikke arbeidsledig, akkurat. Ett programvaresystem alene kan ikke bære dette, og hvorfor skulle det nå det? Her må en være realistisk.

Legg igjen en kommentar