Microsoft i alle kanaler

Microsoft engasjerer seg på mange måter i elæring. Her er noen eksempler:

Kan det tenkes at man setter inn et enda tyngre støt? Grunnen til at en bør spørre er denne:

Instructure, som eier Canvas, har greid å ta over for Blackboard i USA og Moodle i Europa (og Fronter i Norge) ved å bygge volum på bekostning av inntjening. Forretningsstrategien går ut på  en samtidig oppbygging av switching cost, dvs. det det vil koste kundene å bytte ut systemet litt lenger ned i gata. Det skjer ved parallelle mekanismer som

  • Å få institusjonene til å investere mye i opplæring i ett enkelt system istedenfor i generiske ferdigheter
  • Å integrere mange andre løsninger i sitt eget rammeverk, – flere av dem gratis -, og gi inntrykk av at dette er særegne  Canvas-funksjoner
  • Å sørge for at læringsobjekter lagres internt i systemet i Canvas Commons
  • Å lage et krøkkete eksportformat
  • Å drive kontinuerlig oppdatering som gjør det vanskelig å henge med for Open Source-varianten av Canvas
  • Å holde sentralisert kontroll med publisering av åpne læringsressurser i Canvas Network. Dette fungerer da som reklamekanal for lisensiering.

Da kan en gradvis øke lisenskostnadene for studentene uten å miste de institusjonelle kundene.

Høyere utdanning opplever denne mekanismen med vitenskapelige tidsskrifter. Det er vanskelig å få til Open Access. De prestisjetunge titlene er dypt integrert i meritteringssystemet. Da svir det og man får motbør fra de tunge forskerne om en sier opp abonnementet som nå med Elsevier i Tyskland.

Instructure er avhengig av slike lojalitetsbånd innad i UH-institusjonene.

Microsoft-strategien

Microsoft er allerede på innsida av høyere utdanning ved råbillige lisenser på Office 365. Et framstøt for noen år siden for å fremme plattformnøytrale løsninger, som erstatning for Office-formatene, har feilet.

En må anta at Microsoft arbeider kangsiktig med å bygge elæringsfunksjonalitet inn i Office 365. Det skjer bl.a. med den nye Opptak-funksjonen i Powerpoint. Office Mix som var et innkjøpt tilleggsprogram, pensjoneres 1. mai 2018.

Man får en ny integrasjon av viktig funksjonalitet for læringsformål i Forms, Planner, Groups og OneNote for Classes osv. Når Instructure øker prisen på studentlisensen, vil vi trolig se at Microsoft slår til med en bedre og billigere løsning, – eller ved å kjøpe opp denne konkurrenten. Det er slik Gates & Co. har vokst seg store og Bill er blitt ufattelig rik siden 1975.

Bruke Canvas? Ja!

En kunne tro at jeg er mot å bruke Canvas. Det er jeg slett ikke. En må bare være nøktern. Det er lurt å holde seg med alternativer til Instructure og Microsoft. De akademiske institusjonene bør fokuserer på systemnivå, generiske ferdigheter og kunne switche til åpne løsninger og andre løsninger når og hvis behovet melder seg.

 

 

Legg igjen en kommentar