Digitale læreverk & OsloMet – rigget for gjennombrudd

OsloMet – storbyuniversitetet har nesten 2200 ansatte. Av dem driver omlag 40%  med undervisning med hovedgruppene lektor, 1.lektor, amanuensis, 1. amanuensis, dosent og professor som har disse fakultetsvise (avrundede) tallene

 • Helsefag 170
 • Lærerutdanning 150
 • Samfunnsfag 120
 • Teknologi og design 100

Hvert år fra 2019 vil det være mulig for 10 av dem å få status som merittert underviser.

Mange vil også kvalifisere seg som førstelektor og noen som dosent. Det å utvikle og bruke digitale læreverk vil være naturlig del av dette arbeidet.

Gjennom det kommende ti-året bør en derfor regne med at det blir minst 100 faglig tilsatte som utgir og vedlikeholder minst ett digitalt læreverk.

Her er det behov for profesjonell bistand, og en finner den særlig i universitetsbiblioteket, i IT-tjenesten, i det særegne støttemiljøet DigIn og i faglige spesialmiljøer. I stort er antall ansatte der et sted mellom 120 og 140 med omtrent denne fordelingen

 • Universitetsbiblioteket 25 (av 75 totalt)
  • toppstillinger 3
  • førstestillinger 4
  • rådgivere (digitale media) 15
  • spesialbibliotekarer (digitale media) 3
 • Avdeling for IKT 56
  • systemutvikling 8
  • brukerstøtte 27
  • systemadministrasjon 15
 • DigIn 8
  • sentralt 4
  • fakultetsnivå 4
 • Institutt for informasjonsteknologi 46
 • Lærerutdanning, IKT-fag 10

En kan se for seg at minst en tredjedel av dem som har digitalisering som virkefelt også vil delta i direkte verdiøkende virksomhet rundt det å utvikle og bruke digitale læremidler som Canvas, Office 365, Open edX, digitalisert eksamen osv.

Institusjonen vil i så fall sitte med et potensielt produksjonsmiljø med

 • 100-150 redaktører og forfattere av digitale læreverk
 • 40-50 prosjektledere, medieredaktører, konsulenter og dokumentspesialister

Hovedtyngden er å finne i universitetsbiblioteket med tilsatte i toppstillinger på områder som elæring, digitale dokumenter og undervisningens faglige tekster; og med høyt kvalifiserte medarbeidere innen  metadata og klassifikasjon, digital markup og dokumentprosessering/transformasjon, multimediale uttrykksformer (foto, video og audio), engelsk fagspråk o.l.

Andre har god greie på programmering og SysOp-funksjoner og atter andre gir digitalt orientert pedagogisk rådgivning.

Dette blir nå mer spisset og rendyrket. Med store omdanninger som følge av digitalisering blir det nødvendig med omskolering og livslang læring på mange områder av arbeidslivet. Kunnskapsintensive private og offentlige institusjoner utvikler samtidig sine egne undervisningssystemer i stort tempo.

Her blir det mange muligheter, men også konkurranse. En må kombinere det strategiske blikket med gjennomføringsevne her og nå,

Legg igjen en kommentar