Test Cloudinary

Cloudinary er et medie-administrativt system som særlig er rettet mot stillbilder, men som også kan håndtere audio og video.

Cloudinary

Her er eksempler på tre medie-objekter i form av et stillbilde, en lydfil og en video som alle ble lastet opp til Cloudinary og så hentes for framvisning og avspilling i denne bloggposten:


Stillbilde


Lydspor


Video

Her digitaliseres bokside for bokside i en papirbok.

Legg igjen en kommentar