Planmessig utvikling av læreverk

Publiseringsavtalen i Bokskapet er del av kvalitetssikringssystemet. Det har vært et minimumskrav at den tegnes seinest 30 dager før publiseringsdato. Alt stoff, inklusive kolofon, skal være lagt inn i arbeidskopien i Kladdebok/Bokrevisjonen seinest 10 virkedager før.

Vi arbeider nå med en modell der faglig kvalitet sikres av det angjeldende fagmiljø under ledelse av den aktuelle studie- eller instituttleder. Dokumentfaglig kvalitet sikres av Bokskapet.

Vi vil teste ut et opplegg med intensjonsavtaler. Den inngås når arbeidet med et nytt læreverk settes i gang. Intensjonsavtalen skal klargjøre..

  • At læreverket skal være tilstrekkelig faglig sikret før publiseringsavtalen. Det tas inn en passus om dette i avtalen. Avtalen underskrives av redaktør og studie- eller institutt-leder. Fagmiljøet v/leder går følgelig god for faglig kvalitet. Dette er ikke det samme som at læreverket settes på pensum. Her følges kotyme.
  • At Bokskapet peker ut en mediekonsulent (evnt. medieredaktør) som følger produksjonen og gir råd om mediekvalitet. I rollen som mediekonsulent har vedkommende intet ansvar for produksjon.
  • Hvem som er hovedredaktør for læreverket.

Når en skal publisere et revidert læreverk skal det varsles minimum 30 dager før planlagt publiseringsdato, f.eks. med epost om dette til Bokskapet.. Med mindre det skjer omfattende revisjon, trengs ingen ny publiseringsavtale. Varslingen skal inneholde kortfattet beskrivelse av vesentlige endringer som har betydning for opphavsrettslige spørsmål.

Legg igjen en kommentar