Lederkonferanse og digitalisering

Rektoratet ved OsloMet var vertskap for lederkonferanse på Hotel Bristol onsdag 31.01. Rektor fortalte med entusiasme om de siste ukers endringer med ny institusjonstype og nytt navn; og om utfordringene lederskapet nå står foran.

Prorektorene Morten Irgens og Nina Waaler tok opp innovasjon (Morten) og digitalisering, merittering og etter- og videreutdanning (Nina).

Digitalisering nå: Konsolidering

Nina Waaler la vekt på at det finnes flere gode miljøer som arbeider med digitalisering ved OsloMet, – som bl.a. DigIn og MOOCAHUSET. De har særegen identitet. De skal ikke slås sammen og underlegges hverandre den ene eller annen vei, men de skal defintivt samarbeide.

Viktig for MOOCAHUSET i så måte er at det er fattet endelig ledervedtak om at både Canvas og Open edX nå er de offisielle LMS-løsninger ved Oslo Met. Det setter sluttstrek for langvarige diskusjoner rundt det grep som ble tatt i 2015. Da supplerte vi Uninetts prosess, som førte fram til valget av Canvas, med lokalt forankret innovasjonsarbeid for å bruke Open edX. Denne plattformen ble i sin tid lansert av MIT og Harvard i 2012 med to målsettinger:

  • å tilby gratis utdanning til en milliard studenter
  • å bygge og fortsatt utvikle en forskningsorientert plattform for forbedring av undervisning

Mange ledende universiteter har nettopp satset på en kombinasjon av LMS som Canvas og Open edX. I samarbeid med (tidligere) BIBSYS har OsloMet utviklet et ledende miljø på Open edX i universitetssektoren i Norge.

Digitalisering nå: Merittering

Nina la særlig vekt på det nye meritteringssystemet ved OsloMet. Som merittert lærer får man et lønnstillegg på 35.000 pr år, mens instituttet der vedkommende arbeider mottar et engangsbeløp på 100.000. Dette bør kobles ganske tett til digitalisering. Her bør en utvikle løsninger med bruk av Canvas og Open edX.

Digitalisering nå: Etter- og videreutdanning

Hun trakk også fram de 148 ulike videreutdanningene ved OsloMet. Sammen med etterutdanningene er det behov for gjennomgang og konsolidering av denne porteføljen.

En kan ikke overse at NTNU nå etablerer et tilsvarende tilbud i Oslo-regionen. OsloMet må ikke havne der at en blir 2.valget i etter- og videreutdanning av lærere, sykepleiere og ingeniører i Oslo. I neste runde vil det kunne gjelde normalutdanningene også, – som et tenkt scenario der den ene institusjonen trekker til seg de 100-200 beste kandidatene av hvert studentkull i tillegg til de fremste lærerne og forskerne som sokner til regionen og overlater de øvrige til den andre.

Da blir digitalisering sentralt og en må investere i dette nå.

 

Legg igjen en kommentar