Gi gass! Brems! Nei – GASS!

(Kommentar til Khrono-oppslag 27.06.17)

Lærerutdanninger tildeles nye midler til digitalisering. Det er behov for dem. Jeg er sikker på at de kommer til nytte.

Men dette gjelder et mer generelt problem. Det er som å kjøre bil etter sykkelmetoden: Tråkk vekselvis med hver fot.

  • Gi gass!
  • Nei brems!
  • Nei, gi gass!
  • Jeg mente BREMS!
  • Nei…

Sånn har det vært i lang tid. Her trengs analyse og at den forskningsbaserte institusjonen studerer seg selv over (for)tid.

Det opplegget som HiOA nå vil realisere med langsiktighet og digitalt miljø i DigIn er bra. Der har en tatt til seg ideene som var framforhandlet med alle fakulteter ved HiO i 2003. Sist annonserte åpningsdag er nå 10. januar 2018, mens dette skulle vært på lufta før sommeren, så august og så oktober 2017. Det er godt man ikke planlegger månelandinger.

At dette legges til bibliotek er strategisk helt riktig. Fint da at begge direktørene for utdanning og bibliotek er omforenet i tale og skrift. Stadige omkamper og triksing svekker jo tillit og omdømme.

Å invitere de operative miljøene til engasjement, utredninger og utvalg hvert 5. år for å legge resultatet i skuffen og ta det fram når det viser seg opportunt (dvs påkrevd utenfra), styrker ikke samholdet. Det er en form for manipulering.

Men Jeg skal ikke gnåle mer om hvor og hvorfor det skrubbet da. Uansett ble det BREMS

Så ble det ny satsning med laaang utredning for eCampus og utallige rundstykker med godt pålegg. Det ble tildelt penger som ikke ble brukt opp av byråkrati og manglende lederevner. Det førte til at eCampus kollapset og de ubrukte midlene ble delt ut til fakultene i 2015. Det var en riktig beslutning, om enn påtvunget. Enkelte fikk jo faktisk til en del. Men akkurat det ble gjenstand for ny skrubbing siden det ikke var “organisert sentralt”, – med påfølgende bekymring om alle pengene som er brukt..

Nå er det på ny GASS! Here we go again.

Dette gjelder altså Canvas-prosjektet. Men så er det visst ikke så mye å spytte i likevel. En har 100 millioner ubrukte kroner på konto.

– Går det ikke an å tenke litt lenger enn til der nesetippen rekker?

Jeg synes Canvas er en relativt god erstatning for Fronter. Vi kunne gjort det bedre, men siden UNINETT pushet dette så sterkt, var det ikke mulig å nå fram sentralt eller lokalt. Det er en klok beslutning å bruke litt tid på å overgangen.

Bruk det da som det,- et opp-pusset Fronter med noen viktige nye dimensjoner! Men den som måtte tro at Canvas vil dominere i 2025 tar feil.

Mer prinsippielt: Man misforstår det hele hvis en tror at det å bytte datasystem gir bedre undervisning. Det digitale er en forsterker. God, engasjert undervisning blir bedre og mer engasjerende med data. Det omvendte er også tilfelle. Det er som med digital administrasjon av eksamen og praksisordninger. Det er og forblir management som i LMS – Learning Management System: Elsket i byråkratiet!

Det blir også som Fronter. Mange mente det var fint å settte i gang med det i sin tid. Det var en omfattende investering. Flere mente samtidig at enten kommer den pakka til å byttes ut om ikke så mange år (de fikk rett) , eller så vil Fronter endre seg så mye at det i praksis vil gå ut på ett.

– Når skal vi lære? Vi må tenke langsiktig med is i magen.

Det vi har sett så langt er preget av mote. Jeg regner med nye runder tut-og-kjør. Og brems. Nei, kjør!

Grunnen til å ironisere over tulleballet er at digitalisering er på alvor. Studentene fortjener bedre. Det vi ser komme har vært forstått i mange år.

Vi trenger en kulturrevolusjon. Ledere må gjøre seg tilliten verdig. Den oppnår de ved å fokusere på resultater – ikke posisjonering – og vise andre tillit. I den store forandringen vi står oppe i nå, er dette lederutfordring nr 1.

Legg igjen en kommentar