Kjøreplan

Nedenfor finner du to tabeller over titler i hhv Bokskapet og Bokrevisjonen.

Første tabell viser læreverk som nå ligger i Bokskapet på http://bokskapet.hioa.no (IP-adresse  129.241.16.50)

Adressen over går altså til det NYE Bokskapet som driftes av BIBSYS i Trondheim. Det har fra og med nå kommet til erstatning for den vi har kjørt studieåret 2016/17 på http://130.211.106.99 Denne siste nettjeneren avvikles 25.06.17

RegDato gjelder standardverdien for når studenter kan melde seg inn i kurset. PubDato gjelder standardverdien for når kurset begynner. Dette kan selvsagt endres.

Alle disse titlene ligger også i Bokrevisjonen på http://bokrevisjonen.no (IP-adresse http://104.155.25.174/).

Andre tabell viser ytterligere læreverk som nå ligger i Bokrevisjonen men som ennå ikke er lagt over i Bokskapet.

*) Forkurs i kjemi kjøres på den gamle nettjeneren på http://bok.hioa.no fram til 15.08. Da kommer studentene til HiOA og vil få beskjed om at kurset fra den datoen blir å finne i Bokskapet.

Legg igjen en kommentar