Oppgradering til Ficus

Vi oppgraderer nå alle nettjenerne i MOOCAHUSET. Det gjelder

Det er innstallert nye versjoner av Open edX (Ficus-versjonen) samt nytt operativsystem (Ubuntu 16.x). Det betyr:

  • Alle brukere som skal fortsette arbeidet med å utvikle eller teste kurs, må registrere seg på nytt.
  • Vi har tatt sikkerhetskopier av alle kurs/kursutkast som du eventuelt kan få tak i.

Alle brukere må registrere seg på nytt

Oppgradering av operativsystemet gjør dessverre at vi ikke kan ta med oss brukerne over fra de tidligere systemene. ALLE må altså registrere seg på nytt.

  • Bokskapet har FEIDE-innlogging som før. Den skal brukes av alle som har FEIDE-identitet.
  • kladdebok.no brukes for “lek-og-lær” og for å utvikle nye kurs. Denne tjeneren blir jevnlig tømt for innhold. Varsel gis da i rimelig god tid til redaktørene. Det er her de aller fleste vil fortsette å arbeide med det de laget gjennom PISA-kurset. Sørg for å ha egen kopi/backup ved å bruke “Tools-Export”-funksjonen i Studio.
  • bokrevisjonen.no brukes til å videreutvikle læreverk og kompendier som er eller umiddelbart blir publisert i Bokskapet. 

Du kan altså registrere deg på de nettjenerne som er aktuelle for deg. Så gir vi de nødvendige rettighetene for å fortsette arbeidet med kursene på kladdebok.no der det er aktuelt.

Materialet er sikret

Vi har bedt alle deltakerne på PISA-kurset og andre brukere om å ta egne sikkerhetskopier av sine kurs. Etter at du er registrert på kladdebok.no kan du opprette kurset ditt på nytt der og kopiere over innholdet fra din personlige backup. Bruk “Tools-Import”-funksjonen i Studio til dette.

Som en ekstre sikring har vi også tatt kopi av alle kurs og kursutkast. Om du ikke lenger har tilgang til din egen kopi av kursmaterialet du vil arbeide med, kan du sende epost til [email protected] Skriv at du vil fortsette arbeidet og angi samtidig kursets tittel og helst internt navn. Se tabellen nedenfor der de fleste kurstitlene er like eller nesten like det du selv hadde laget (til venstre) og internt kursnavn (til høyre).

23 offentlige ting course-v1:Buskerudfylkesbibliotek+23offting+2017
Å møte HiOA-studenten course-v1:HiOA+1OV+2017
Demo nytilsattpakka course-v1:HiOA+1+v2017
EKG-kurs course-v1:HiOA+EKG.V1.0+1
Epilepsi & helseveiledning course-v1:HiOA+18010+2017tk
Grunnleggende ferdigheter course-v1:Kompetansenorge+PISA+2017
Helseprofesjonenes grunnlag course-v1:HiOA+HPG2017+2017h
Hjerte- og lungefysiologi course-v1:HiOA_UiT_NFF+Helse-1712+01
HR-forum course-v1:HiOA+HR01+2017_H17
Hvordan lage en god jobbsøknad course-v1:HiOA+Karriere01+2017
Kompetansestyring course-v1:OsloAndAkershusUniversityCollege+KS001+2016_01
Kropp, identitet, seksualitet og intellektuell funksjonsnedsettelse course-v1:HiOA+edX101+2017_1
Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere course-v1:HiOA+KBP101+Fall_2017
Kvantitativ forskningsmetode course-v1:HiOAHFSHA+MAJO4200+2018_t1
Lederskifter course-v1:HiOA+LU101+2017_t1
Lungefysioterapi course-v1:HiOA+HELSE-1705+01
MaFys MaReh MaErg 4300 kvantitativ metode course-v1:HiOA+4300kvantiativmetode+h2017
Mester-Svenn Organisasjon course-v1:GFU-LUI-HiOA+GFU-tilsatt-01+2017
Migrasjon, helse og flerkulturelt helsearbeid course-v1:HiOA+18010+2017_intro
Min digitale kompetanse course-v1:HiOA+101+2018_1
MultiLinguistic course-v1:HiOA+INCODE-1701+01
Navigering_i_ukjent_terreng course-v1:HiOA+FRP+H17
Økonomistyring for ledere course-v1:HiOA+Okonomi1+2017V
Oppstart YFL teknologiske fag course-v1:YLU+oppstart1000+autumn
Orthopaedic Footwear course-v1:HiOA+1+2017
Radiografhåndboka course-v1:HiOA+H01+H2016
Seksuell og Reproduktiv Helse og Rettigheter – Selvbestemt prevensjon course-v1:HIOAHFSHA+PREV2017H+2017H
Startpakka course-v1:HiOA-LSB+Startpakka1+2017
Strålebiologi workshop course-v1:HiOA+12345+vaar2017
SYBA1110 course-v1:HiOA+SYBA1110+2017_2018
SYBAPRA4 course-v1:HiOA+01+H2016
Velkommen til HiOA course-v1:HiOA+Vel01+2018_t1

Legg igjen en kommentar