Omlegging av Boskapet

I løpet av sommeren skjer det driftsmessige endringer med Bokskapet.

 • Driften av Bokskapet flyttes fra Appsembler til BIBSYS.
 • Alt oppgraderes til Ficus-versjonen av Open edX. Dette gjelder 3 tjenermaskiner:
  • Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no)
  • Kladdeboka (http://kladdebok.no)
  • Bokrevisjonen (http://bokrevisjonen.no)

Adressene (URL) forblir som før selv om de numeriske IP-adressene forandres.

Alt innhold blir kopiert, men en må registrere seg som bruker på nytt.

Hva skjer?

 • Oppgradering til ny versjon (Ficus) 
 • Overføring av eksisterende filer Bokrevisjonen fra gammel til ny server 
 • Avvikle gammel server for Bokrevisjonen 
 • Kopiering resterende innhold på http://bokskapet.hioa.no til http://bokrevisjonen.no 
 • Lage OLX-kopi av alle titler fra http://bok.hioa.no
 • Begynne publisering på nye Bokskapet på http://bokskapet.hioa.no 
 • Avvikling av eldre servere
  • http://bok.hioa.no (blir gående for Forkurs i kjemi til 15. august)
 • Overføring av alle ferdige læreverk/kompendier fra http://kladdebok.no til http://bokrevisjonen.no.
 • Kontroll og evnt. etterinnhenting av publiseringsavtaler for alle læreverk/kompendier på http://bokrevisjonen.no
 • Publisering – i henhold til publiseringsavtale – av læreverk og kompendier på nye Bokskapet (http://bokskapet.hioa.no). NB: Det må tegnes publiseringsavtale for alt som skal publiseres i Bokskapet fom 1. juli 2017.
 • Ombygging og forenkling av MOOCAHUSETs nettsted.
 • Orienterende epost til alle brukere av tjenestene.

Når skjer det!

Denne omleggingen har flere tekniske detaljer som kan være nyttige for enkelte. En bør bruke den numeriske IP-adressen i overgangsfasen fram til 1. august.

Tjenermaskin IP TIL FRA
Bokskapet
 fra Appsembler http://130.211.106.99 25.06
 til http://bokskapet.hioa.no OK 22.06
Kladdeboka
 fra http://104.199.19.177  30.06
  til ttp://kladdebok.no  OK 22.06
Bokrevisjonen
 fra http://104.199.24.170 19.06
 til

 http://bokrevisjonen.no

OK 22.06
bok.hioa.no avsluttes  Forkurs i kjemi  kjøres over sommeren. 15.08

Deltakerne på PISA-kurset i 1. kvartal 2017 har brukt nettjeneren http://bok.hioa.no. Innholdet her flyttes nå over til kladdeboka og maskinen avvikles. Samtidig bytter vi den underliggende løsningen for Bokskapet fra leverandøren Appsembler i USA til BIBSYS i Norge.

Adressene (URL) forblir som før.

I Bokskapet kan en fortsatt bruke FEIDE

Alt innhold blir kopiert, men en må registrere seg som bruker på nytt.

Nye studenter vil ikke ha mulighet til det før de er tatt opp og registrert i FS. De kan i steden registrere seg individuelt med selvvalgt epostadresse og passord inntil de kan logge seg på med FEIDE.

Regelen her er: Bruk FEIDE-identitet når du kan!

Her er mer forklaring rundt omleggingen rettet mot redaktører, forfattere og andre.

Legg igjen en kommentar