Endring av utdanningens karakter

Nå blir det neste store å realisere våre ambisiøse mål for dette nye universitetet skriver rektor ved OsloMet i en Khrono-kronikk [html].

– Dette skjer i en tid der samfunnet og arbeidslivet er i rask utvikling. Teknologi skaper nye muligheter og utfordringer, byene vi holder til i endrer seg, det samme gjør Norge og verden. Dermed endres også kravene til hva det vil si å drive utdanning og forskning

Både kravene til og karakteren av utdanning og forskning er i forandring. Dette er gjensidig definerende størrelser.

Det er samspillet mellom teknologisk endring, globalisering og massekarakteren av det hele som gir de viktigste parametrene. Krisen i det akademiske publiseringssystemet er et eksempel. Spenningen mellom isolert teoretisering og den praktiske anvendelse og innovasjon et annet.

I MOOCAHUSET er vi særlig opptatt av hvordan dette slår ut i utdanning i form av åpen og livslang læring. Her er det et en-til-en samsvar mellom perspektivene til rektor Rice og utdanningsminister Røe Isaksen. Det gjelder den kommende store universitetsreformen [html].

Rundt 20 læreverk for 4.000 bruker

Åpne, betalingsfrie og utadrettede digitale læreverk understøtter denne reformen. Fra unnfangelsen i 2013 ble MOOCAHUSET og Bokskapet rigget for å være på denne ballen. Det startet med utprøving av gode systemer. De siste to år har vi publisert rundt 20 læreverk og kompendier for 4.000 brukere. En ikke ubetydelig del kommer utenfra OsloMet.

Ikke alle ville være med på det under et retorisk og lett uforståelig vi må se på helheten. Det er det vi har gjort. Det egentlige spørsmålet har vært om helheten omfatter Open edX, Bokskapet og et dokumentfaglig miljø som har vært bygd opp gjennom ti-år.

Det utvalget som har vurdert spørsmålet har konkludert enstemmig: I likhet med en rekke ledende universiteter ellers i verden skal OsloMet bruke både på Canvas og Open edX for å gi gode tilbud til de studerende på innsiden og utsiden av organisasjonen. Det er bra! Det gjelder hvordan vi forstår digitalisering.

Dermed må en tro at denne “helhet”-striden nå er over slik at alle gode krefter kan trekke sammen om å utvikle digitalt støttet læring i det nye universitetet.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar