E(gen)læring

Dagens Næringsliv skriver den 9.1.17 om digital kompetanse [html]:

– Alle jakter på det uspesifiserte «digital kompetanse». Det handler i bunn og grunn om å ha evne og vilje til å lære. Den kompetansen kan ikke kjøpes. Den må læres, sier den erfarne næringslivslederen Gro Brækken..

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB sier de «uten tvil» leter etter teknologikompetanse i finansbransjen nå, men sier endringstakten i bransjen er så høy at det ikke er lett å vite hva man skal se etter.

– Det vi ser på i dag kan fort være uaktuelt i morgen, så her er det ingenting som lever lenge. Det er den raske endringstakten som er utfordringen for alle arbeidstagere og for næringen, sier Bjerke.

Dette er innsiktsfullt.

For det finnes dessverre en tendens til at digitalisering oppfattes som bare et verktøy og som noe som noen skal ordne for oss. Da handler det om å identifisere, samle, kontrollere og, – gjennom det -, få disse noen til å løse problemet for de andre. Men med Gro Brækkens ord handler det altså ikke om det. Det handler om å ha evne og vilje til å lære

Dette er ikke teknisk, men kulturelt og organisatorisk. En kan ikke snakke eller kjøpe seg til det.

Da kan en heller ikke snakke enkelt om digitalisering utenom slik: Lærere og administrativt tilsatte må selv lære hvordan en driver digital undervisning, forskning og organisering. De må selv bygge et nytt erfaringsgrunnlag så ordene får tyngde. Dagens ordninger er heller ikke løsningen i morgen. Digitaliseringen spiser sine egne barn. Det må under huden.

For å få det til må vi rigge utdanningsinstitusjonene for egenlæring fra ende til annen.

 

 

 

Legg igjen en kommentar