Stor interesse for PISA-modellen

Noen ganger er man heldig og treffer blinken. I dette tilfelle var det et sammenfall av flere elementer:

  • Solid arbeid fra en målrettet gruppe faglærere, ledere og digitale spesialister i og rundt MOOCAHUSET.
  • En engasjert gruppe radiografi-studenter med en enkelt drivende lærer.
  • God praktisk og teoretisk forståelse av hva som skal til for å lykkes med elæring. Det ble uttrykt på modellform og satt ut i livet med innbitt og godt humør.
  • Forenklede og rimeligere sky-tjenester for domenehåndtering, Content Management System, Content Delivery Network osv.
  • Tidsressurser som gjorde det mulig å jobbe. De kom som etterlatte midler fra et tidligere elæringsprosjekt, eCampus, som dessverre hadde levert noe under pari. Ledelsen fattet den fornuftige beslutning å dele ut midlene på ny.
  • Og som alltid: En porsjon flaks!

Dette et jo uhemmet selvskryt. Det skal man som kjent lytte til, for det kommer fra hjertet.

Men det er også litt mer å gå på her:

Oppunder jul fikk vi resultatene fra den første solide implementering av PISA-modellen med nye studenter i det krevende faget anatomi og fysiologi. Dette ble omtalt i et innlegg for 3 dager siden som ble publisert her og på Twitter. Meldingen ble fanget opp i SoMe og spredt for vinden som tok tak og nådde mange interessenter. Det er en sjeldenhet i julefreden.

Folk vil gjerne bidra til digitalisering av læring hvis det virker.

Treff 28., 29. og 30. desember er i hovedsak på rapport om gode resultater av PISA-modellen med omlag 620 interesserte lesere. (Det totale antall besøk på 20.000 gjelder nåværende nettadresse. Totalen er 80K).

Legg igjen en kommentar