PISA-modellen gir resultater

Kari Gerhardsen Vikestad

Ved Radiografiutdanningen ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved HiOA har Kari Gerhardsen Vikestad stått i spissen for å utvikle god bruk av et digitalt læreverk i anatomi og fysiologi.

Hun er selv redaktør og arbeidet sammen med flere om å utvikle og publisere dette på den nasjonale portalen MOOC.no og på Open edX-plattformen i Bokskapet høsten 2016.

Studentresultatet høsten 2017 er oppløftende. Fra en strykprosent på 1 av 3 i 2015 gikk dette ned til 1 av 15 (7%) i 2016 og 1 av 61, dvs. kun en kandidat i 2017. Antall A-er og B-er har gått markert opp. Karakterfordelingen vises nedenfor.

Arbeidet videreføres av Vikestad i  2018 med bl.a. dybdeanalyse av resultater, modelltenkning og metodikk. Det inngår i kvalifiseringsarbeid til førstestilling.

Hele instituttet følger også opp. Rundt 40% av de tilsatte har deltatt på opplæringsprogram om hvordan gjøre det og utvikler nå slike læreverk for langt flere emner. Det skjer med engasjert og tydelig ledelse på institutt- og studieleder-nivå.

Etter oppmuntrende tilslutning på instituttseminar på tampen av 2017 satses det nå på å gå videre for å skape et mer helhetlig gjennombrudd. Det gjelder på programnivå, – en vegg-til-vegg-digitalisering av hele utdanningen. Slike satsninger kan få betydning for flere. Det kan bl.a. gjelde  den store sykepleierutdanningen.

Man trenger foregangseksempler.

PISA-modellen.

På seminaret la vi også fram punkter til en mer helhetlig modell for digitalisering av undervisningsforløpet. Den er illustrert og omtalt nedenfor.

Legg igjen en kommentar