Digitaliseringsbølgen når Norge.

Digitaliseringen begynner å bite.  Dette er del av en bølge med mange kilder som best kan spores tilbake til initiativet The Digital Transformation of Industries fra The World Economic Forum i 2015:

The Digital Transformation of Industries (DTI) project, launched by the World Economic Forum in 2015, is a multi-year engagement with the aim to analyse the impact of digital technologies on business and society, to better understand digital transformation opportunities and risks in industries and their related sectors, and provide insights and tools required for business model changes.  [mer]

Her til lands har Aftenposten vært ledende i å organisere konferanser, reportasjer og kronikker som har bidratt til å sette en nasjonal dagsorden. Det illustreres her med ..

De følgende intervjuene er kortpustet i form og innhold. Ledsaget som de også er av oppspilte fioliner gir de inntrykk av det omfang, det hastverk og den uro som preger eliten. Bakom står Kina, – også kalt det internasjonale mesterskap. Avhengig av beregningsmåten er dette verdens største eller nest største økonomi. Kina har satt seg som mål å bli verdensledende på digitalisering i 2030 og Trump’s USA synes å anerkjenne de (ill. fra MIT Technology Rewiew 10.10.17:)


Det er – også –  i et slikt lys en kan forstå den fornyede satsning på digitalisering av utdanningssystemene i Europa.

Med noe større ro går den neste videopresentasjonen (med samme kilde) gjennom det vi må håndtere:

 

Legg igjen en kommentar