Studiehåndbok for alle

MOOC.NO og i Bokskapet har vi publisert en studiehåndbok for alle studenter kalt Startpakka.

Grethe Moen Johansen

Den gir en enkel innføring og en starthjelp for å komme godt i gang med studiene. Startpakka inneholder tips, eksempler og tester innen studieteknikk, akademisk skriving og informasjonskompetanse. Det siste handler om litteratursøk, kildebruk, kildehenvisning, kildekritikk og plagiering. En kan også bruke materialet som en digital lærebok i akademisk ferdighet.

Redaktør for dette læreverket er Grethe Moen-Johansen som har ledet redaksjonen med mange deltakere fra  Læringssenter og bibliotek.

Her er et lite utdrag:


HVA ER AKADEMISK SKRIVING?

Akademisk skriving kjennetegnes ved at det er et faglig spørsmål eller (en) problemstilling som undersøkes. I illustrasjonen under omslutter kritisk tenkning (i lyst blått) alle de andre kjennetegnene ved akademisk skriving.

Kritisk tenkning skal gjennomsyre alt akademisk arbeid, og kan defineres slik: “å bruke fornuft og kunnskap for å tenke over ulike faglige forhold på en selvstendig, undersøkende, og systematisk måte” (Greek m.fl. 2014, s. 5, 6). Men hva vil det si å tenke selvstendig og systematisk i denne sammenhengen?

Selvstendighet viser du gjennom

  1. dine valg av faglitteratur for å svare på problemstillingen.
  2. å analysere, kommentere og stille spørsmål til det du har trukket inn av fagstoff i besvarelsen.
  3. (etter hvert) å trekke egne slutninger ut fra oppsummeringer du har gjort av fagstoffet.
  4. (etter hvert) å vise at du ikke bare har forstått fagstoffet, men også kan tenke over kunnskapen og komme frem til faglige, velbegrunnede vurderinger.

Trykk på lenken for å se eksempler på selvstendighet i studenttekster (åpnes i nytt vindu). Legg spesielt merke til teksten markert med gult .

Systematisk tenkning viser du gjennom å

   1. belyse problemstillingen fra ulike vinkler.
   2. strukturere oppgaven din på en logisk sammenhengende måte.

Spørsmål til refleksjon: Hvorfor må du belyse problemstillingen fra ulike vinkler?


Publikasjonene i Bokskapet er gjenstand for hyppig revisjon der en går i dialog med studenter og fagmiljøene. Det bidrar til rask forbedring og større relevans.  Her et lite eksempel på en slik tilbakemelding:

Det kan kanskje være verdt å skille mellom det engelsk-franske ordparet criticism og critique som begge dekkes av det norske kritikk.

Critique er et mer formelt begrep som kan brukes synonymt med positiv og negativ evaluering, mens criticism ofte er preget av et alternativt standpunkt (kontradiksjon).

Startpakke er populær. Det viser seg bl.a. i egenrekruttering i løpet av høstsemesteret 2017. Statistikken er gjengitt nedenfor med “rykkvis” innrullering  av studentgrupper fra august til oktober. Så fortsetter det med jevnt tilsig resten av semesteret. Det er nå registrert noe over 1000 brukere.

Les mer om dette tilbudet.

Legg igjen en kommentar