Digital annotering med OneNote

OneNote har mange bruksområder, ikke minst i undervisnings-sammenheng. Eksempelet nedenfor til høyre viser annotering av et PDF-dokument. Her tar vi for oss det å annotere slike dokumenter.

OneNote er en relativt ny tekstbehandler fra Microsoft som supplerer Word, Wordpad, Notepad og Publisher. En holder seg altså ikke med bare ett programvareverktøy for å skrive …

Hvorfor annotere?

Denne Office Mix-presentasjonen består av 12 lysark og kommentarer på engelsk. Den går gjennom allmenne prinsipper for å annotere dokumenter. I formen er dette rettet mot studenter i humaniora, men presentasjonen har flere tips for andre også.

Se https://mix.office.com/watch/16ek109czjvfc

YouTube-presentasjon

Vi supplerer med en YouTube-video som viser hvordan en kan annotere et dokument med OneNote på nettbrett. Det er riktignok ikke fullt så enkelt i virkeligheten som videoen gir inntrykk av – se nedenfor.

Vi ser også på en kort praktisk test av det foregående med en Galaxy Notebook.

Samspill med utfordringer

Som et eksempel på det nye landskapet i Office 365 ser vi her nærmere på muligheten for å annotere dokumenter i OneNote.

Her er det altså et samspill mellom f.eks. Word som brukes til å skrive dokumentet, Epost og andre delingsmekanismer som kan brukes for å sende det til andre og OneNote som brukes til å annotere.

Dette fungerer relativt greit på Windowsmaskiner, – hvis den har trykkfølsom skjerm og egnet tegneredskap.

Nedernfor ser du tegnepaletten i OneNote Online slik det kan kjøres i nettleseren på en PC:

En kan også tegne og annotere  i OneNote på nettbrett med Android, iOS eller en Chromebook. De har ofte gode digitale penner.

I dette eksempelet bruker vi Galaxy Tab S3. Men her blir det likevel en tanke mer innfløkt. Spill gjerne av kommentaren som refererer seg til illustrasjonen nedenfor.

Det er ikke tilfeldig at Microsoft fortsatt lager løsninger som fungerer best på Microsoftprodukter.

Men en vil nok også se at funksjonaliteten blir bedre over hele fjøla…

– Fra kurset Office 365 – Sosial graf i den nasjonale kursportalen MOOC.NO og MOOCAHUSETs Bokskapet

Legg igjen en kommentar