Aksjonslæring: Office 365

Høyere utdanning står midt i en stor omveltning. De ansatte må lære seg å utføre nye oppgaver, men det er et problem å bli kvitt de gamle. Et eksempel er overgangen til Office 365.

MOOCAHUSET har laget et kurs vi har kalt “Office 365 – Sosial graf” Du finner det på den nasjonale kursportalen MOOC.NO og i Bokskapet. Kurset er laget for selvstudier, og særlig hvis en går sammen med flere for å bruke det til noe praktisk.

En kan jobbe systematisk med slike kurs.  En måte kalles aksjonslæring.

ANSVARLIGE, SOLIDARISKE OG KRITISKE

I kurset blir det lagt vekt på den store bredden av programvarer i Office 365 og den underliggende nettverksfilosofien som binder dem sammen.

En peker på farene for utvendig kontroll. Samtidig set vi at personvernreglene blir styrket. Digitalisering handler ikke først og fremst om teknikk, men om organisasjons- og kulturutvikling.

Som momenter til ettertanke når en nå tar itu med Office 365, Canvas, Open edX, Public 360 osv., kan en kanskje peke på at aktørene i den digitale omvandlingen bør være ansvarlige, solidariske og kritiske:

    • ansvarlige for at studentene lærer og utvikler seg, og at de oppnår myndighet i den virkelige – og sterkt digitaliserte – verden der de vil ha sitt virke.
    • solidariske overfor kollegiets behov og ledelsens krevende utfordringer.
    • kritiske overfor stivt byråkrati som hindrer arbeidet og utvikling av nettverkslogikk; og overfor vanetenkningen og mangler i faglig forståelse av hva digitalisering handler om.

Legg igjen en kommentar