Videreføre edX, utvide til Canvas.

Ved HiOA har vi nå flere publiserings-systemer for utvikling og bruk av digitale læringsressurser:

 • WordPress på Blogg.hioa.no.
 • Microsoft Office.
  • editorer (PowerPoint, Office Mix, Sway, OneNote i flere varianter, Word, Publisher, …).
  • publisering via Sharepoint, som potensielt kan erstatte Blogg.hioa.no, og OneDrive, som nå erstatter BOX.
 • Videoleveranse fra Film.hioa.no, Mediasite, YouTube, Microsoft Streaming, Vimeo, TwenyThree,..
 • Edu.hioa.no
 • Canvas (som erstatter Fronter) på http://instructure.hioa.no, Canvas Commons (deling av læringsobjekter for bruk i Canvas), Canvas.net (Instructure’globale server).
 • Open edX med Studio editor og publisering i Bokskapet.hioa.no.
 • DLR – Digitale Læringsressurser (metadata og søk på BIBSYS).

Også andre løsninger er i bruk. Før utgangen av 2017 står det flere diskusjoner rundt dette. En handler om Bokskapet og har i hovedsak tre mulige utfall

 1. Utvide Bokskapet til å støtte Canvas i tillegg til Open edX
 2. Bruke kun Open edX i Bokskapet.
 3. Avvikle Bokskapet og eksisterende kursportefølje innkl. inngåtte avtaler

Her argumenterer jeg for det første alternativet.

Hvorfor og hvordan publisere i Bokskapet med Open edX og Canvas?

 1. Den innledende lista over editorer og publiseringsmekanismer viser at det ikke handler om en enkelt løsning, men om en økologi. Slik må det nødvendigvis være i et felt i rask utvikling med mange aktører. En får lett og gratis tilgang til dem via nettet. Eksempelvis ble det satt opp som retningslinje at alle på HiOA skulle bruke BOX som filarkiv. Men før dette pålegget nådde store deler av organisasjonen er det erstattet av en ny regel om å bruke OneDrive. Slik har det vært i 25 år. En kan justere noe, men prinsippet om variasjon og funksjonelt overlapp vil stå i mange år til. Microsoft Office har alene 6-7 tekstbehandlere som overlapper i funksjonalitet, men som gjerne brukes til litt ulike formål (Notepad, Wordpad osv. som nevnt over). En kan vanskelig kreve at alle må skrive alt i f.eks. enten Notepad eller Publisher.
 2. Bokskapet har publisert 17 kurs med ytterligere 30 under utvikling for publisering i 2018 hvorav flere på avtale med eksterne partnere. Det har i overkant av 4.000 kursbrukere. De mest populære kursene har over 1.000 studenter. De brukes på HiOA og i hele Norge med noen brukere i andre land.
 3. Det står i praksis en strid mellom to tilnærminger: Skal alle lærere arbeide i takt med å digitalisere innad i egen undervisning og derfor slik at all støtte/veiledning spres likt og tynt utover eller bør en differensiere slik at noen kurstilbud utvikles raskere og bedre for å utvikle best practices som inspirasjon og profilering innad og utad? I det siste tilfelle må en organisere arbeidet både i bredde og dybde. Det er blitt hevdet at arbeidet i bredden (med Canvas) ikke krever noe særlig av opplæring og brukerstøtte. Det er oppsiktsvekkende i forhold til de siste 10-års erfaringer og må etterprøves over tid og utover early adopters.
 4. Bokskapet skal publisere større og gjennomarbeidede digitale læreverk med Open Access. En bruker flere kvalitetssikringsmekanismer rettet mot læringskvalitet, som altså dekker uten å reduseres til dokumentkvaliteten i det enkelte læreverk. Det skjer i tråd med PISA-modellen. Det skjer også uten krav om lisens/betaling av brukerne og slik at andre fritt kan gjenbruke materialet dersom de da gir samme åpne tilgang. Dette legges til grunn fra dag en overfor dem som bidrar med innhold. Bokskapet vil bruke Canvas der en slik kvalitetssikrende Open Access-løsning lar seg realisere. Canvas kan og bør også brukes til mindre og delvis avlukkede digitaliseringstiltak innad i det enkelte fag og klasse. Det er viktig å gjøre en slik distinksjon tydelig slik at det ikke skapes forvirring og omfattende prosesser rundt hva som offentlig kan deles uten særskilte betalingsordninger, personvernbegrensninger, kvalitetskrav o.l.
 5. Bokskapet publiserer i tråd med kravene til universell utforming og utvikler mekanismer for flerspråklige/internasjonaliserende løsninger. Open edX har gode mekanismer for dette med bl.a. videospiller som støtter transkribering (teksting)  på flere språk. Bokskapet vil vurdere Canvas med tanke på om slike løsninger lar seg realisere direkte eller ved tilleggsfunksjoner.

I sum: Bokskapet jobber i dybden på åpen internasjonal plattform i likhet med Harvard, MIT, Sorbonne, Oxford, Tsinghua og Karolinska Institutet. En bør fortsette dette som betyr å melde seg inn i denne universitetsfamilien når HiOA nå blir et digitalt universitet. 

Arbeidet skjer med renskåret Open Access på grunnlag av solide pedagogiske og dokumentfaglige modeller.

Her ligger motivene for å velge Open edX i sin tid. Plattformen er utviklet av MIT og Harvard og henter støtte derfra og i et voksende Open Source-miljø. Her er det særlig det gode Content Management System (CMS) som interesserer.

Når nå Uninett-institusjoner i Norge har valgt Canvas som Learning Management System til erstatning for andre LMS-er som Fronter og IT’S LEARNING,  er det naturlig å ville vurdere også dette til CMS-bruk i Bokskapet.

Legg igjen en kommentar