Office 365 & LOR

Ved HiOA og noen andre UH-institusjoner har en fattet en viktig beslutning om å stenge eller sterkt begrense muligheten til å lagre læringsobjekter i Canvas-databasen. En satser i steden på å bruke et LOR (Learning Object Repository) som er uavhengig av Instructure (det børsnoterte firmaet bak Canvas).

Dette er et viktig trekk fot å hindre lock-in, styrke muligheten til å dele på disse ressursene og utvikle et nasjonalt nettverk for å kuratere dem.

En bør særlig se dette i lys av at vi nå har to digitale systemer som begge krever oppmerksomhet i høyere utdanning i Norge. Det gjelder Canvas og Office 365. I enkelte miljøer, som ved HiOA, bruker en i tillegg også ikke-kommersielle systemer som Open edX for å utvikle større digitale læreverk.

Office 365 og Canvas har ulike bruksmåter i det daglige og på kort sikt, men også betydelig overlapp.

I illustrasjonen nedenfor ser vi hvordan en kan bruke verktøy/apper i Office 365 som editorer for å utvikle læringsobjekter som lagres i LOR og som derfra gjenbrukes i f.eks. Canvas. Her er det særlig PowerPoint som blir viktig.

Utvidelsen Office Mix blir nå integrert i PowerPoint slik at får en enkelt editor som kan brukes til å lage mange typer læringsobjekter som

  • stillbilde (vektor, skjermutklipp)
  • animasjon (svært god animasjonseditor)
  • lydopptak (mikrofon, nettet)
  • videoopptak (web-kamera og som skjermopptak)
  • lysarkserier med og uten kommentar (audio) og video (talking-head)

Alt dette er å finne i et verktøy som mange lærere og studenter allerede vet mye om.

Video kan lagres i den relativt nye video-streameren til Microsoft ellet på andre tjenester som FILM.HIOA.NO, YouTube osv.

 

Legg igjen en kommentar