Er Canvas brukervennlig?

Elaine Shannon (St. Mary’s University) er web-utvikker og spesialist på design av bruker-grensesnitt. Hun og flere med bakgrunn som avanserte brukere i USA har evaluert Canvas. Etter to års bruk som både student og lærer er dette hennes vurdering:

  • Pros: Since Canvas is a relative newcomer to the LMS world, it’s built on recent technology. It uses HTML5 and Bootstrap is built right in, so if you have teachers who know a fair amount of HTML and CSS, they can customize the heck out of anything. Canvas has a lovely clean theme out of the box which feels like a starter theme, begging for a web designer to customize the experience. It’s very simple with lots of whitespace, so it works well across devices, and there’s something to be said for a lighter weight interface from the start.
  • Cons: Unfortunately, Canvas’s main strength – being very simple and infinitely customizeable – is also its weakness. There is no built-in intuitive structure. Rather, everything from lesson plans to grades to threaded discussions all have to be manually interlinked. At least in my opinion, the built-in navigation ought to be more robust in connecting the dots and taking students where they need to go. Having used Canvas as both an educator and a student, I’d say it’s excellent for faculty because it’s so customizeable but awful for students if the instructor doesn’t take the time to really learn the ins and outs, and my experience has been that instructors don’t. Perhaps they don’t have the time or the resources to be able to devote that much time to learning an LMS when they’re trying to teach something that should come through almost effortlessly.

Hun anbefaler produktet – med forbehold -, og gir 4 poeng av 5 mulige.

Embarras de richesses

Problemet er særlig at det tar tid for lærere å beherske systemets mange muligheter. Slikt underslås eller underkommuniseres ofte av selgere. Det fører også fort til at den konkrete konfigurasjon blir utformet på ulike måter på tvers av kurs, studieprogrammer, fakulteter og institusjoner. Mange peker på at Canvas egner seg som LMS (administrere klasser), men er mer problematisk som CMS (utvikle, revidere/gjenbruke innhold – Content Management System)

Mange er likevel enige med Elaine og gir karakteren 4 av 5, men Ann Davis (University of Florida) er forbannet. Hun gir kun ett poeng:

  • Cons: Canvas is a big, steaming mess. My institution adopted it. I have been forced to use it to design a course, and it’s taken probably five times as long as it should. It is nearly impossible to move files around, move questions around, and copy things. Want to do something really crazy like copy a quiz from your Fall course to your new Spring course? Well– lucky you–if you Google it, you’ll find there’s a workaround for that! Yes, a workaround. Not a simple copy function or drag-and-drop. No. It’s complicated and every time I’ve done it I’ve had to copy dozens of additional files in addition to the one I wanted because it WILL NOT LET YOU SELECT A SINGLE QUIZ out of a group. No. You have to copy them ALL. That is just one example of the madness.
    I don’t know who ever allowed this thing to come on the market. It’s a disaster.
  • Overall: I’ve used other platforms, and this is worse than nothing. It would be easier to do it all by hand like we did in ancient times. Hmm… well, the support reps are fairly quick to respond and seem sincere. Unfortunately, they cannot offer easy fixes to anything, because there aren’t any. I think they secretly know what a mess this thing is and feel guilty.

Nøkkelformuleringen her er kanskje I was forced to use it?

MOOCAHUSET & Canvas

Intet programvaresystem er perfekt, og i hvert fall ikke for alle formål. Navigasjonsvirrvarr og problemer med quizz-er kan bli en utfordring for HiOA hvis en tar for lett på det. Som oftest finnes det også tilpasninger og omveier som løser problemet.

For edX sin del er dette mindre problematisk siden grunnstruktur og navigasjonslogikk er mer gjennomtenkt og ligger fast. Quizzer er organisert som Element og kan plasseres hvor som helst. Også alle utvidelser og utviklingsprosessen for produktet selv er åpent tilgjengelige. En kan bruke LTI (Learning Tool Interoperability) og iframe-elementet i HTML. I tillegg er det en voksende liste av gratis Open edX xBlocks, dvs. systemets egne utvidelser. En strategisk fordel med Open edX er at hele systemet er bygget opp av slike “legoklosser”. Men LMS-modulen er mindre egnet for campus-bruk.

Når samtlige utdanninger ved HiOA tar i bruk Canvas høsten 2018 vil det trolig ta et par år før slike og andre problemstillinger blir helt ut tematisert og løst. De ansvarlige for systemet må også bruke tid på å rekruttere og utdanne designere og superbrukere.

Dette er en av flere grunner til at MOOCAHUSET vil gjøre en bredere anlagt vurdering av Open edX og Canvas i 2020 når en har fått mer erfaring.

Derfor er det også fornuftig at HiOA bruker både Canvas og Open edX framover slik TASK-gruppa nylig bestemte seg for. Denne gruppa vurderer hvilke programvarer som institusjonen skal støtte.

Canvas egner seg godt som fornying av Fronter. Det er samtidig strategisk riktig og institusjonelt sett mest økonomisk med begge plattformer. En har to tanker i hodet og unngår å legge alle eggene i en kurv.


Les fler vurderinger av Canvas på https://www.capterra.com/p/127214/CANVAS/

Legg igjen en kommentar