Argumenter mot edX

Open edX  hører nå til i HiOAs offisielle portefølje skal en tro innstillingen fra utredningsutvalget TASK. I diskusjonene før dette vedtaket har det vært anført flere argumenter mot Open edX:

  • Alle bruker Canvas. Svar: Nei, NTNU og Universitetet i Bergen gjør ikke det. “Alle” er også et vidt begrep. Internasjonalt er det mange og betydningsfulle universiteter som bruker edX, f.eks. Harvard, MIT, CalTech, Oxford, Sorbonne, Tsinghua, Peking University, Karolinska Institutet, – ofte i parallell med Canvas eller andre LMS.
  • Høy terskel, vanskelig. Svar: Ut over den mest banale bruk vil alle editorer kreve at en bruker litt tid på å sette seg inn i dem. Problemet ligger ikke der, men i det å produsere og ta i bruk omfattende digitale løsninger som endrer og forbedrer undervisningen. Det er ikke editoren, men innholdet – omfang, struktur, kunnskapsdesign, retorikk – som er krevende. Like viktig er å håndtere de store kulturelle endringene som kreves. De som kjenner både edX og Canvas sier at de er omtrent på linje, men edX er litt enklere å bruke for studenter med litt vanskeligere utviklingseditor innledningsvis enn Canvas. Men Studio-editoren til edX gir entydig strukturerte tekster, mens Canvas tillater stor vatiasjon i struktur og navigasjonsdesign. Det kan skape problemer i distribuert arbeid.
  • Sprer ressursene for tynt. Svar: Feltet står i en stor forandring som krever store ressurser. Det er strategisk lønnsomt å operere med noen ulike tilnærminger. En legger ikke alle eggene i en kurv. Ulike tilnærminger kan opplyse hverandre. En unngår lock-in og monokultur som ofte viser seg å være kostbar. Open edX brukes for dybdejobbing i målrettede miljøer der en ikke sprer de knappe ressursene for tynt. Det er en lønnsom tilnærming. Canvas brukes av alle i bredden. Spenningen mellom dybde og bredde har stått i 20 år og må håndteres med omtanke. I vårt tilfelle har MOOCAHUSET arbeidet gjennom noen år med å rekruttere, finansiere og trene opp nye talenter. Tilsvarende krav må stilles til andre.
  • Legitimt? Svar: Initiativtakeren til å bruke Open edX har slike oppgaver i sin offisielle stillingsbeskrivelse for dosentur i elæring og digital dokumentalisme. Initiativet tok særlig form av søknad til Norgesuniversitetet. Den ble forankret gjennom 3 gangers godkjenning i HiOAs rekrorat (før første søknadsrunde, før andre søknadsrunde og før kontraktsinngåelse). Mer forankring enn dette og båten synker. I tillegg til å utvikle ny elæring, beskriver søknaden det å etablere en bærekraftig organisasjonsmodell basert på partnerskap mellom ulike miljøer ved institusjonen. Denne ble realisert som MOOCAHUSET, – som beskrevet. En etablerte der et formalisert samarbeid ut år 2019 mellom biblioteket og institusjonelle ledd innad i Fakultet for helsefag. Fram til dette søkte en og fikk fortløpende muntlig og skriftlig støtte fra prorektor for utdanning. Rektoratet utpekte MOOCAHUSET som HiOAs “fyryårn” i elæring 2017. Organisasjons-modellen skalerer godt ved at nye partnere også bringer ressurser for å utføre nye oppgaver og som da deltar i beslutningsprosessen.

Legg igjen en kommentar