Både EdX og Canvas ved HiOA

Det er behov for å prioritere i det store utbudet av programvarer. Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er dette arbeidet håndtert på overordnet nivå av et bredt sammensatt utvalg kalt TASK. Utvalget innstiller på hvilke løsninger som skal ha offisiell status. En styringsgruppe fatter formelt det endelige vedtak.

Etter vurderinger over to møter, det siste den 10. november 2017, innstilte TASK-gruppa at Høgskolen i Oslo og Akershus skal ha både Canvas og Open edX i sin offisielle portefølje.

Det ble vist til at begge plattformer har gode egenskaper.

  • Canvas brukes av mange om ikke alle UH-institusjoner i Norge. NTNU er f.eks. ett av unntakene. Alle fagmiljøene ved HiOA skal ta i bruk Canvas senest høsten 2018.
  • Open edX er gjennomført open-source og ikke-kommersielt. Det brukes mye internasjonalt av kjente universiteter som Harvard, MIT, Sorbonne, Tsinghua, Oxford og Karolinska Institutet, ofte i samspill med LMS. Open edX ligger til grunn for Bokskapet og har vært i bruk ved HiOA siden høsten 2015.

Mer:

Legg igjen en kommentar