Er Canvas Open Access?

Bokskapet publiserer læreverk og kompendier med Creative Commons-lisens BY-NC-SA Det innebærer at enhver kan ta i bruk hele kurset og endre det i tråd med egne behov, men må da republisere slik at alle andre også kan gjøre det samme med den nye versjonen uten lisensieringskostnad.

Det er viktig for oss å få avklart karakteren av tilgang for bruk av digitalt verktøy (editor) og resultat av bruken (innholdet):

  • Er Canvas som editor og publiseringssystem åpent, lett og gratis tilgjengelig for alle? Finnes det flere utgaver som ikke tilbyr samme funksjonalitet? En må her studere forholdet mellom de ulike variantene og komponentene innkl. tilleggskomponenter og om de krever egen lisens, Canvas Commons som også fordrer lisens samt Canvas Network (https://www.canvas.net)
  • Er kursene en lager med Canvas åpne, lett og gratis tilgjengelig for bruk og gjenbruk?

Det hevdes at Canvas kan brukes som editor for Open Access  ved å slå over en bryter (huke av) for dette når kurset publiseres. Dersom dette skjer på egen instans (som trolig er hosted for Uninett-brukerne i Irland) skal det betales lisens for ekstra brukere. Det er ikke Open Access.

  • Hvor blir innholdet publisert? Sannsynlig svar: Enten på egen instans (som krever lisens når det brukes) eller på Canvas Commons (som også krever lisens) eller på Instructure-hosted instans på Canvas Network https://canvas.net (I USA?). I det siste tilfelle må en trolig først eksportere kurset fra egen instans eller Canvas Commons og så importere til Canvas Network.
  • Canvas eksporterer til IMS Common Cartridge som er et XML format. Se https://www.imsglobal.org/cc/index.html
  • Kan en publisere til BIBSYS’ instans? Har denne innstallasjonen all bells and whistles?

Bakgrunn:

Canvas was built using Ruby on Rails as the web application framework backed by a PostgreSQL database. It incorporates JQueryHTML5, and CSS3 to provide a modern user interface. OAuth is used to provide limited access to a user’s information on certain social media sites like Facebookand Twitter to allow for collaboration between sites. Canvas operates as a software as a service using Amazon Web Services in the “Cloud”.


I online dokumentasjon for Canvas Commons heter det

Getting Started with Commons

To enable Commons in your Canvas instance, please contact your Customer Success Manager. To access Commons, you will need to have an email address associated with your Canvas account.

Note: Commons is available in all Free for Teacher (FFT) accounts. Free for Teacher users are limited to finding, importing, and sharing public resources.

Her synes det altså å gå fram at en må ha en Canvas konto men ikke om den må lisensieres

Om Canvas Network heter det i lisensbetingelsene

2.3 Registration Data. … You agree not to create or access an Account using a false identity or information, or on behalf of someone other than yourself. You agree that you shall not have more than one Account at any given time. 

You agree to allow Instructure and its applicable contractors to freely host, reproduce, transmit, modify, display and otherwise use Your Content (in whole or in part) as reasonably necessary to provide the Services to you, and in accordance with Instructure’s agreement with your Entity, if applicable.

4.2 YOUR CONTENT. Your Content shall at all times remain your sole property .. You agree to allow Instructure and its applicable contractors to freely host, reproduce, transmit, modify, display and otherwise use Your Content (in whole or in part) as reasonably necessary to provide the Services to you, and in accordance with Instructure’s agreement with your Entity, if applicable.

5.5 Feedback. .. You hereby grant to Instructure a fully paid, royalty-free, perpetual, irrevocable, worldwide, non-exclusive, and fully sublicensable right and license to use, reproduce, perform, display, distribute, adapt, modify, re-format, create derivative works of, and otherwise commercially or non-commercially exploit in any manner, any and all Feedback, and to sublicense the foregoing rights, in connection with the operation and maintenance of the Instructure Properties. 

Punkt 5.5 betyr vel at all bruksrett til innholdet i enhver diskusjon om Canvas som Instructure organiserer overdrars (ikke-ekskluderende) til Instructure.

 

Legg igjen en kommentar