En Khrono-artikkel [HTML] om kjønnsperspektiv på de to akademiske karriereveiene 1.lektor/dosent og 1.amanuensis/professor gir et interessant perspektiv.

Spenningen mellom de to karriereveiene 1.lektor/dosent og 1.amanuensis/professor flyttes trolig *inn* i det siste løpet, mens det første forvitrer og avvikles. Dette er en forventet utvikling.

Det viktige her er dreiningen i verdiskalaen for F-U som igjen speiler langsiktige behov og funksjonelle trekk ved høyere utdanning. F står for forskning, mens U-en står for Undervisning, men også Utviklingsarbeid.

Da ser en bedre elefanten i rommet. Den heter Digitalisering.

U-en i begge betydninger kan nå sammenlignes med overgangen fra stumfilm til lydfilm. De store fakters og oppspilte øynes tid var over. Pipestemme var ut; den varme radiostemmen og den subtile mimikk var inn. Mange skuespillere falt gjennom.

Nå må lærer endre forelesningsformat fra 2×45 minutters enetale til omvendt undervisning der presentasjonene legges på nett. En må beherske det å opptre på kamera, bruke selfie-studio, konfrontere prokrastinering, dvs. utsettelsesadferd og beslutningsvegring. Den er merkbar hos både studenter, lærere og ledelse. Tid med studentene skal brukes mer regningssvarende.

Derfor må lærerne bli kløppere i læringsanalyse. Den inngår i empirisk reflektert praksis. Undervisningen vil bli preget av analysens resultater der vi kobler statistisk bearbeiding av klikkdata med samfunnsvitenskapelig (selv)studium av lærers og studentenes bidrag på mikro- og meso-nivå. Vi, institusjonene og dept-et vil lete etter det som virker i undervidningsoppleggene og utviklingsarbeidet.

Digitalisering av utdanning er “high tech + high touch”. Det siste leddet står for tydelige, tilstedeværende, dyptgående og transformative sosiale relasjoner. Fellesnevner for både tech og touch er transendens eller “overskridelsen av det gitte”. I Simone de Beauvoirs kjønnsanalyse var dette et nøkkelbegrep.

Om det er gutta boys eller damene som vil lede an i å gå utenfor boksen for å meritteres som lærer i 2020 gjenstår å se.

Legg igjen en kommentar