EdX & Canvas

I mai 2015 hadde vi en diskusjon i referansegruppa for MOOCAHUSET. Jeg ordla meg omtrent slik:

 – Vi må erstatte Fronter. Jeg mener vi da skal bruke ett eller to systemer. Ett av dem bør være Open edX.

Det mener jeg fortsatt.

Vi trenger ikke Canvas for gruppeorganisering og filfordeling for det siste skjer like bra i Fronter og begge deler (bedre) i Office 365. Faktisk så har Canvas ikke et eget begrep om grupper.

Men Canvas er samtidig en forsvarlig erstatning for Fronter. Systemet inviterer til inkrementell innovasjon i klasserommet. De tre systemene kan leve godt side om side.

Dette er også den løsningen som ledende amerikanske universiteter som MIT og Harvard har valgt. Se f.eks. Harvard og MIT sine edX-kurs på

Høsten 2017 var HiOAs ledelse i Boston og fikk etter sigende syn for sagn.

Bokskapet åpner opp og gjør undervisningen synlig og tilgjengelig. Hvis et innhold er for svakt skyldes det primært at undervisningen er det. Er det ikke fint å få det på bordet? Eller skal vi tillate dårlig undervisning i skjul inne i Canvas? Da kan vi jo ikke gjøre noe særlig med det.

MOOCAHUSET har et omfattende kvalitetssikringsprogram 2017-2019 og har utviklet en generell metode for å heve undervisningskvaliteten gjemnom PISA-modellen. Vi samarbeider om dette, bl.a. med Gyldendal Akademisk om modeller for utviklingsarbeid og kvalitetsheving. Den nylig tilsatte lederen for digital innovasjon i forlaget er med.

Bokskapet har publisert svært gode ting, og vi har gjort tilgjengelig titler som må gjennom vesentlig revisjon eller tas av plakaten. Dette har vært bevisst og villet.

Dersom du er genuint interessert i kvalitetsheving er du hjertelig velkommen til å delta. Send en epost til Bokskapet ([email protected]).

Helge Høivik (leder, MOOCAHUSET)

 

Legg igjen en kommentar