Utsettelsesadferd

En fersk undrrsøkelse viser at studentene helst ser at lærerne har høye forventninger til dem og krever at de forbereder seg til timen.

Studentene har oppgitt at alle disse punktene er viktige for at de opplever godt læringsutbytte ved studiet sitt [ref]:

  • At underviseren har klare forventninger
  • At underviseren forventer at studentene stiller forberedt til organiserte læringsaktiviteter
  • At underviseren forventer at studentene deltar aktivt i organiserte læringsaktiviteter
  • At underviseren har høye faglige ambisjoner på studentenes vegne

MOOCAHUSET har arrangert flere kurs for lærere og andre ansatte basert på omvendt undervisning i HiOA-akademiet. Det er en undervisningsform som er avhengig av at deltakere arbeider på egen hånd før samlingene. Men det gjør faktisk bare et lite mindretall. Når vi tar dette opp på hver samling, bedrer det seg gradvis. Under sluttevaluering sier mange at de ville fått mye mer igjen om de hadde jobbet så mye som forutsatt i kurset.

Det er vanskelig å forvente at andre skal opptre annerledes enn slik en selv opptrer. Det blir hult. Derfor greier ikke lærerne å forvente “på dypet” at studentene forbereder seg. Det blir eventuelt moralistisk og masete.

Dette gjelder også våre mange møter. Lederne forventer ikke at deltakere forbereder seg. Ting skjer i møtet, – ikke før.

Hva gjør vi med slikt?

Legg igjen en kommentar