Hjemmejobb?


Vi får et nytt blandingsforhold mellom jobb & hjemme og mellom fysisk & virtuelt. Om dette skrive Larry Dignan fra intervju med teknologidirektør John Roese i Dell Technologies (Between the lines-bloggen under tittelen Home office technology will need to evolve in the new work normal på ZDNet [html]).

This idea that part of what we do will be virtual and part of what we will do will be physical, but more importantly, those two worlds are going to intersect. We’re going to run into each other.

And so some examples of that are, for instance, in our client business, we’ve already seen this. We have material scientists; we have mechanical engineers. We have people that actually have to work on a physical device in a lab somewhere. They can’t do that work from home exclusively. So initially we set up programs to allow scheduling of lab space and sanitation of the lab environment and to get through that.

But as we look forward, what we’re going to see is the environments are either going to become more automated with robotics so that the person can actually do mechanical work from somewhere else or more importantly, maybe one person is in the lab, but other people now have better visual representations, better immersive technologies so they can be part of that experience.

Eksempel hjemmestudio: Laptop, ekstern  monitor, webkamera, ekstra mikrofon, studiolys og grønn bakgrunn.

Sammen med andre slike vurderinger trer det nå fram en liste av tiltak og endringer som kan komme til å prege arbeidet framover:

 • Det blir rutine å ha et godt utstyrt hjemmekontor for dem som har plass til det. Dette er billigere for arbeidsgiver enn full utrustning på arbeidsplassen. Folk med hjemmekontor vil få (eller kreve å få) økonomisk bidrag til utstyr og “husleie”.
 • Organisering av innleie i kontorfellesskap vil muligens utvides, men ikke som store felleskontorer. Dette kan organiseres der husleien er lavere, f.eks. ved knutepunkter for kollektivtransporten inn til storbyene slik at man “drar til stasjonen,  men stiger ikke på toget”.
 • Som Roese peker på vil det skje en samtidig automatisering og tilpasning av fysiske operasjoner for fjernstyring.
  • Dette skjer markert i detaljvarehandelen med online bestillingssystemer og reorganisering av lager/butikkhyller for enkel utplukking og pakking av varene som så sendes med budbil til kunden.
  • Samme tendens gjelder helsestell der det utvikles “hjemme-sengepost” med overvåkiing på distanse og rask tilkalling ved behov. Pasienten har det i prinsippet bedre hjemme, og institusjonene sparer sengeplasser og arbeid, – som delvis overføres (ubetalt?) til pårørende.

Grunnpakke + Extra

Hjemmekontoret viil også være et hjemmestudio-in-spe. Grunnpakka vil ventelig bestå av

 • Mobiltelefon og laptop med kamera, mikrofon og høyttaler.

Tillegg

 • Utvidet multimediafunksjonalitet:
  • Ekstern monitor (skjerm nr 2), evnt. enda en (3-skjerm-oppsett).
  • Ekstern mikrofon for videoopptak og  podcast.
  • Eksternt webkamera for bedre video-konferanse og video-opptak.
  • Grønnskjerm/Chromakeying (endre bakgrunn)
 • For noen vil utvidet deltakelse på avstand være aktuelt med varianter av AR/VR (AR – Augmented Reality, VR – Virtual Reality), hodesett (Oculus, Microsoft Lens), kontrollere og haptisk teknologi ned annen sensorisk påvirkning enn øye/øre.

Legg igjen en kommentar