Parodisk: xMOOC & akademia

Listene nedenfor er det materialet det referes til i et online kurs (på edx.org) ledet av George Siemens Pivoting to Online Teaching: Research and Practitioner Perspectives

Det gir i seg selv et interessant, om enn lett trist, øyeblikksbilde av overgangen fra klassisk (amerikansk) akademia til nye digitale formater og væremåter.

MOOC-en er lagt opp som en rekke svakt produserte – og timeslange – videopresentasjoner i Zoom og der foreleserne snakker om interessant stoff på tradisjonell måte.

De preges av amatørisme og varierende grad  av både usikkerhet og suffisanse. Iblant titter menneskene fram, selv om det snakkes MYE om studentenes trygghet og nærhet. Kanskje en sammenheng der?

Det som sies er sammenfattet fra små deler av en enorm referanseliste som altså er gjengitt her. Den speiler mye current thinking (og trolig mye av det Siemens & Co har lest..).

Dette er introvideoen på (bare) 8 minutter.