Office 365: Ny læringsplattform

Microsoft tar nå flere viktige skritt for å utvikle Office 365 til å støtte gruppearbeid i lærende organisasjoner.

Office Mix, som har vært et meget godt gratis programvaretillegg til Powerpoint, vil nå avvikles. Funksjonene der splittes opp og fordeles slik:

  • PowerPoint presentasjon/opptak og multimedia editor med lagring som bl.a. mp4 video og png stillbilder
  • Stream videolagring og avspiller for institusjonsinterne formål
  • Forms som har en modul for spørreskjema og en modul for interaktive spørsmål og tester (integreres i video)
  • Sharepoint som organiserer samarbeid og fildeling; og som samtidig er en internt og eksternt rettet nettstedseditor (WordPress-konkurrent in spe).

Microsoft Video vil også avvikles og erstattes av Stream.

De nye mulighetene for å lage tekstlig innhold i skrift, lyd og bilde vil bl.a. kunne brukesm Sway og OneNote (for Classes).

I dag er ikke dette sømløst. Det kjøres for sakte. Sømmene synes for godt. Men det vil nok endre seg, om ikke Microsoft skal bli forbikjørt av Google, Facebook og Amazon.

Utdrag av epost fra Microsoft 21.10.17:

Creating Great New Interactive Content with Microsoft
We are bringing the best of the Office Mix add in directly into PowerPoint for Office 365 subscribers on Windows PC. Going forward, the new recording tab in PowerPoint will allow you to create a presentation that includes recorded slides, screen recordings, narrations, audio, ink, and videos. In the coming months, we’ll be connecting Forms for interactive quizzes and Stream to the recording tab to become the new publishing experience. In the meantime, you can manually export and upload these videos to Stream or another hosting site of your choice.

På litt sikt bør en ikke undervurdere dette. Microsoft har vokst seg stor ved å etterligne og kjøpe opp andres produkter og så bygge dette inn i egen portefølje, f.eks. Windows og Office. De har finansielle muskler til det.

Ta med at Microsoft har kjøpt seg opp innen sosiale medier med vekt på jobb og karriere (LinkedIn) og online opplæring (Lydia.com). De to er samkjørt i LinkedIn Learning.

Titte i krystallkula

Grunnen til at vi i UH-sektoren bør studere kontekst og utviklingstrekk i det digitale feltet akkurat nå, er at vi har to digitale systemer som begge krever oppmerksomheten.

Det gjelder Canvas og Office 365.

De kan synes å ha ulike bruksmåter i det daglige og på kort sikt, men også betydelig overlapp. De nye tiltakene fra Microsoft forsterker det siste. Strategien deres er klar.

Alle vet at den digitale utviklingen fortsetter ufortrødent. Det som er dagens sannhet blir raskt forbikjørt av nyutvikling.

Forstått og håndert riktig er Canvas en grei løsning 2018-2020. Men hva med 2025? Kanskje det er prinsippene bak Office 365 som vil dominere i framtida? Her er en forklaring til illustrasjonen ovenfor.

Legg igjen en kommentar