Åpen publisering av digitale læreverk

>> OM SØKNAD TIL FRITT ORD (40 MIO, frist 31/3 & 30/4) <<

Bokskapet (MOOCAHUSET) tilbyr Open Access til digitale læreverk.

  • Noe er tilgjengelig ved innlogging med FEIDE eller individuell og gratis konto i Bokskapet.
  • Nå er det også lagt ut materiale helt innloggingsfritt. Læreverk.no

Materialet kan brukes i en modell for omvendt undervisning der samlingene skjer online som webinar. Da kan man redusere

  • Monotoni i løsningene.
  • Belastning og sammenbrudd på sanntids videooverføring i nettet.

Eks: Fritt tilgjengelig læreverk – PISA-kurset

PISA-kurset. Vi har utviklet et opplæringsprogram på 50 timer med 5 seminarer/webinarer a 3-4 timer og 30 timer selvstendig arbeid. Det har nå vært holdt for over 130 kolleger. Arbeidet har bl.a. resultert i rundt 8.000 brukere blant studentene. Det er før korona-epidemien satte inn med en påfølgende rask omlegging til nettbaserte studier.

Klikk på bildet over til høyre for å gå til kursmaterialet.

Denne intro-videoen gir sammenfatning:

Åpen nasjonal publisering av læreverk

Etter den første overraskende og kanskje litt kaotiske perioden der universitetene lukkes – mens undervisningen fortsetter – og mange må tenke gjennom sin situasjon, må vi etablere en ny normal. Livet og universitetslivet må gå sin gang. Det er bra for alle at dette blir gjort med både praktisk og teoretisk innsats.

Vi er spesielt opptatt av de dypere endringene som skjer når vi nå digitaliserer høyere utdanning i et helt nytt omfang. Etter noen runder der mange lærer seg det noen relativt få har gjort fram til nå fordi de må, vil spørsmålet om faglig kvalitet i de digitale løsninger stilles av studenter og andre.

Dette er ikke tekniske ellet studieadministrative spørsmål, først og fremst. De er faglige og faglitterære. De gjelder faglig basert læringsledelse under digitale vilkår.

Her er en kort gjennomgang av arbeid med å legge faglige ressurser åpent tilgjengelig for selvstudium, til organiserte studier og som fellesressurs for webinar o.l.Bokskapet/MOOCAHUSET ved OsloMet har vært i sving med dette siden 2013 og valgte Open edX som hensiktsmessige publiseringsplattformen i 2015. Den er utviklet av MIT og Harvard og har nå over 60 millioner brukere globalt. Andre systemer kan kreve betalt studentlisens til private aktører og planlegger å tjene store penger på tilleggsfunksjoner, som er gratis i Open edX.

Redaktørforening og nasjonalt nettverk

Vi har også en redaktørforening med 30 kolleger og er engasjert i et nasjonalt nettverk som satser på åpen publisering på Open edX med deltakere fra 11 universitetsbibliotek i Norge (mer).

Legg igjen en kommentar